Eldriven rullstol med ståfunktion

Checklista inför utprovning av eldriven rullstol med ståfunktion.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning eller i det medicinska utlåtandet i journalsystemet

 • Kognitiv funktionsnivå, till exempel minne, uppmärksamhet, visuospatial funktion, koncentration, initiativ- och inlärningsförmåga
 • Grovmotorisk förmåga, förflyttning inne/ute, gångsträcka, förflyttning till/från stol
 • Finmotorisk förmåga, beskrivning av arm/handfunktion
 • Sittande, beskriv positionering och eventuell problematik
 • Stående, beskriv nuvarande förutsättningar för stående och eventuell problematik, till exempel kontrakturer, blodtryckspåverkan
 • Syn och hörsel, eventuell kontakt med syn- och/eller hörselverksamhet
 • Andra faktorer som kan påverka körförmågan, till exempel epilepsi, medicinering, missbruk, psykisk hälsa

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Målet med förskrivningen både avseende förflyttning och stående
 • Hur aktuella och tidigare förflyttningshjälpmedel och ståhjälpmedel fungerat
 • I vilken miljö den eldrivna rullstolen ska användas, beskriv dörrbredd, trånga passager, hiss, lyftplatta etc.
 • I vilka situationer/aktiviteter ska den eldrivna rullstolen användas
 • I vilka situationer/aktiviteter ska ståfunktionen användas
 • Hur och var den eldrivna rullstolen ska förvaras
 • Vem/vilka som kommer att ansvara för att ge patientens stöd i användandet och skötseln av den eldrivna rullstolen. Beskriv nätverket kring patienten, då det kan vara avgörande för om eldriven rullstol beviljas eller inte.
 • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Journalanteckningen måste även kompletteras med

 • Aktuella mått inför utprovning, se ”Utprovningsunderlag med måttangivelser” som du hittar för direktinmatning i PMO eller som du hittar under rubriken Dokument och blanketter – Hjälpmedel vid rörelsenedsättning - Underlag till förskrivning, utprovning och uppföljning.
 • Medicinskt utlåtande, med checklista som underlag, från behandlande läkare

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.