NF-walker

Checklista inför uppföljning och justering av NF-walker.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

  • Hur fungerar NF-walkern för patienten?
  • Hur fungerar handhavandet för närstående?
  • Hur ofta används NF-walkern?
  • I vilken miljö och vid vilka aktiviteter används NF-walkern?
  • Används andra stå/gånghjälpmedel? Om ja, i vilka situationer?
  • Hur fungerar skorna? Vid behov av byte av skor anges önskad skostorlek enligt tabell nedan.
  • Har aktuella mål och delmål uppnåtts?
  • Mål och delmål med fortsatt användning av NF-walkern.

Skonummer

Längd i mm

Skonummer

Längd i mm

18 107-112 29 176-182
19 113-118 30 182-188
20 119-124 31 189-195
21 125-131 32 196-202
22 132-137 33 203-208
23 138-143 34 209-215
24 144-149 35 216-221
25 150-155 36 222-228
26 156-162 37 229-235
27 163-169 38 136-242
28 170-176 39 243-249

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.