Formulär certifiering Hjärtsvikt

UPPGIFTER OM ER ENHET
Namn på er enhet
Ort där enheten finns
Ange er förvaltningstillhörighet inom Region Skåne
Ange bolagsnamn om ni är privat vårdgivare:
Namn och RS-id på verksamhetschef
E-post till verksamhetschef
Ange antal listade patienter som behandlas för sin hjärtsvikt på er enhet

SJUKSKÖTERSKELEDD MOTTAGNING
Uppgifterna vi frågar om ska gälla er hjärtsviktsmottagning
Om ni har sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning, ange ansvarig person/personer
E-post till ansvarig sjuksköterska/or
Antal totalt avsatta timmar per vecka till hjärtsviktsmottagning för sjuksköterska/or
Ange antal högskolepoäng inom hjärtsviktsvård för respektive sjuksköterska
Registrerar ni i RiksSvikt
TEAMSAMVERKAN
E-post till ansvarig läkare för hjärtsviktsmottagningen
Vilka funktioner ingår i hjärtsviktsteamet
Finns kallelsesystem för patienter på enheten
Har teamet deltagit i fortbildning avseende hjärtsvikt arrangerad av huvudmannen senaste året
Om ja, inom vilket område
Övrigt att tillägga
Uppgiftslämnare

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter