Formulär certifiering Hjärtsvikt

Formulär certifiering Hjärtsvikt

Uppgifter om er enhet

Namn på er enhet * Obligatoriskt fält.
Ort där enheten finns * Obligatoriskt fält.
Ange er förvaltningstillhörighet inom Region Skåne

Ange bolagsnamn om ni är privat vårdgivare
Namn och RS-id på verksamhetschef
Text
Ange antal listade patienter som behandlas för sin hjärtsvikt på er enhet

Sjuksköterskeledd mottagning

Uppgifterna vi frågar om ska gälla er hjärtsviktsmottagning.

Om ni har sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning, ange ansvarig person/personer.

Var god ange sjuksköterskans namn och RSID
E-post till ansvarig sjuksköterska/or
Antal totalt avsatta timmar per vecka till hjärtsviktsmottagning för sjuksköterska/or
Textruta
Registrerar ni i RiksSviktTeamsamverkan

Ange namn på ansvarig läkare för hjärtsviktsmottagningen
E-post till ansvarig läkare för hjärtsviktsmottagningen
Vilka funktioner ingår i hjärtsviktsteamet


Finns kallelsesystem för patienter på enhetenHar teamet deltagit i fortbildning avseende hjärtsvikt arrangerad av huvudmannen senaste åretOm ja, inom vilket område
Övrigt att tillägga

Uppgiftslämnare

Namn * Obligatoriskt fält.
Befattning * Obligatoriskt fält.
E-post * Obligatoriskt fält.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter