Formulär certifiering diabetesmottagning

Certifiering diabetesmottagning

Uppgifter om er enhet

Ange uppgifter om er enhet. Namn på er enhet * Obligatoriskt fält.
Ort där enheten finns * Obligatoriskt fält.
Ange er förvaltningstillhörighet inom Region Skåne * Obligatoriskt fält.Ange bolagsnamn om ni är privat vårdgivare
Namn och RS-id på verksamhetschef
E-post till verksamhetschef * Obligatoriskt fält.
Text
Lista med kryssrutor eller alternativknapparSjuksköterskeledd mottagning

Uppgifterna vi frågar om ska gälla er diabetesmottagning

Om ni har sjuksköterskeledd diabetesmottagning, ange ansvarig person/personer

Var god ange sjuksköterskans namn och RSID
E-post till ansvarig sjuksköterska/or
Antal totalt avsatta timmar per vecka till diabetesmottagning för sjuksköterska/or
Antal listade patienter med diabetes
Ange antal högskolepoäng inom diabetesvård för respektive sjuksköterska
Registrerar ni i NDR (Nationella Diabetes Registret)Teamsamverkan

Ange namn på ansvarig läkare för diabetesmottagningen
E-post till ansvarig läkare för diabetesmottagningen
Vilka funktioner ingår i diabetesteamet


Finns kallelsesystem för patienter på enhetenHar teamet deltagit i fortbildning avseende diabetes arrangerad av huvudmannen senaste åretOm ja, inom vilket område
Övrigt att tillägga

Uppgiftslämnare

Namn * Obligatoriskt fält.
Befattning
E-post

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter