Formulär certifiering diabetesmottagning

Certifiering diabetesmottagning

Ansökan om certifiering av Diabetesmottagning.

Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

Uppgifter om er enhet

Ange er förvaltningstillhörighet inom Region Skåne (obligatorisk)


Lista med kryssrutor eller alternativknappar


Sjuksköterskeledd mottagning

Uppgifterna vi frågar om ska gälla er diabetesmottagning

Om ni har sjuksköterskeledd diabetesmottagning, ange ansvarig person/personer

Registrerar ni i NDR (Nationella Diabetes Registret)


Teamsamverkan

Vilka funktioner ingår i diabetesteamet

Finns kallelsesystem för patienter på enheten


Har teamet deltagit i fortbildning avseende diabetes arrangerad av huvudmannen senaste året


Uppgiftslämnare

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.