Din säkerhet i vården - Folder (10 språk)

Din säkerhet i vården vänder sig främst till patienter som vårdas på sjukhus. Syftet med materialet är att göra patienten delaktig i vård och behandling, vilket kan leda till färre vårdskador.

Beställningsinformation

Materialet, som tidigare hette Din säkerhet på sjukhus, kan beställas kostnadsfritt i beställningsportalen (för offentliga vårdgivare). Det är enbart den svenska versionen som finns att beställa, översättningarna printar du själv ut med din skrivare.

Informationsblad, dubbelsidigt A4, artikelnummer: 25364.

Dokument

 • Din säkerhet i vården - Svenska

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Arabiska

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Bosniska, Kroatiska, Serbiska

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Dari

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Engelska

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Persiska

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Polska

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Somaliska

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Sorani

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Thailändska

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Tigrinja

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter