Din säkerhet i vården (10 språk)

Din säkerhet i vården vänder sig främst till patienter som vårdas på sjukhus. Syftet med materialet är att göra patienten delaktig i vård och behandling. Det kan i sin tur leda till färre vårdskador.

Beställningsinformation

Du som offentlig vårdgivare kan beställa foldern kostnadsfritt i beställningsportalen. Det är enbart den svenska versionen som finns att beställa, översättningarna skriver du själv ut.

Informationsblad, dubbelsidigt A4, artikelnummer: 25364.

Dokument

 • Din säkerhet i vården - Svenska

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Arabiska

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Bosniska, Kroatiska, Serbiska

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Dari

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Engelska

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Persiska

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Polska

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Somaliska

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Sorani

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Thailändska

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Tigrinja

  ( .pdf, 1,1 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.