Suprapubiskateter, byte

Fråga: Våra distriktssköterskor har av urologen fått besked att de ska sköta byte av suprapubiskateter på ett par patienter, varav den ena med svår neurologisk sjukdom. Tidigare gjordes detta på urologen. Våra distriktssköterskor är inte bekväma med att göra detta. Är det rimligt att det görs i primärvård? Dessa byten var tredje månad torde skötas bättre på urologen så kan våra sköterskors kompetens bättre tas till vara för andra patienter.

Svar: Byte av suprapubisk kateter är beskrivet i vårdhandboken.

Byte av suprapubisk kateter

Det första bytet görs vanligtvis på sjukhus, eller där ingreppet gjordes, efter 4-6 veckor. Därefter görs bytet av till exempel distriktssköterskan i hemmet eller på vårdcentralen. Samma sorts katetrar som vid urinrörskateterisering används, företrädesvis hydrogelbelagd latex eller helsilikon. Kontrollera tillverkarens anvisning för användningsområde.

Hur ofta en suprapubisk kateter ska bytas beror på den enskilde patientens behov. Efter bedömning av stenutfällning på katetern och i urinen samt efter utvärdering av patientens känsla av obehag beslutas tiden till nästa byte. Se också tillverkarens anvisning för längsta användningstid. 

Om symtomgivande urinvägsinfektion leder till insättande av antibiotikabehandling bör katetern bytas i nära anslutning till detta. På så sätt minskas risken för överlevnad av bakterier i kateterns biofilm. Ordinerande läkare avgör när katetern ska bytas." 

Vissa urologmottagningar har rutin att göra de första bytena tillsammans med distriktssköterska på vårdcentral, sjuksköterska i hemsjukvården eller särskilda boendet. De finns sedan tillgängliga vid behov för rådfrågning.

Datum: 2019-10-04
Granskad: 2020-05-20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.