Suprapubiskateter, byte

Fråga: Våra distriktssköterskor har av urologen fått besked att de ska sköta byte av suprapubiskateter på ett par patienter, varav den ena med svår neurologisk sjukdom. Tidigare gjordes detta på urologen. Våra distriktssköterskor är inte bekväma med att göra detta. Är det rimligt att det görs i primärvård? Dessa byten var tredje månad torde skötas bättre på urologen så kan våra sköterskors kompetens bättre tas till vara för andra patienter.

Svar: Byte av suprapubisk kateter är beskrivet i vårdhandboken.

Datum: 2019-10-04
Granskad: 2022-05-30

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.