En patients steg i standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp (SVF) cancer

Regeringens satsning på ett nationellt definierat system med standardiserade vårdförlopp inom cancervården pågår mellan 2015-2018. Här hittar du information om hur satsningen ser ut i Skåne.

Välj vårdförlopp

Kontakt och information

Frågor och svar

 • När det startade

  Arbetssättet startade i Kryh 1 maj 2015 och i Sund och SUS 1 september 2015.

 • Vad det innebär

  Standardiserade vårdförlopp (SVF) är ett innehållsmässigt definierat förlopp med ledtider som inte begränsas av dagens organisation, situation och resurser, förutsätter kommunikation och involvering med patienten, säkrar reserverade tider och koordinatorsfunktion bygger på ett multidisciplinärt arbetssätt.

 • Vad är syftet
  • Förkorta väntetiderna
  • Minska de regionala skillnaderna
  • Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer nöjda patienter
  • Fortsätta arbetet med nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum
  • Knyta linjeorganisationen och RCC närmare samman
 • Vilka är förutsättningarna

  De är att tiden från välgrundad misstanke till behandlingsstart ska vara kort; endast värdeskapande tid beaktas, att hög kvalitet bibehållas och att patienten ska vara involverad och informerad om processen.

 • Vilka är med

  Alla Sveriges landsting har önskat delta i arbetet, har beskrivit detta i en handlingsplan och har fått stimulansmedel för deltagande. Alla enheter, offentliga liksom privata, förväntas delta för att erbjuda patienter en jämlik vård.

  HSN har våren 2015 tagit ett beslut att Skåne ska delta under fyra år.

 • Alla frågor och svar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter