En patients steg i standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp (SVF) cancer

Regeringens satsning på ett nationellt definierat system med standardiserade vårdförlopp inom cancervården pågår mellan 2015-2018. Här hittar du information om hur satsningen ser ut i Skåne.

Välj vårdförlopp

Kontakt och information

Frågor och svar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter