Provtagningsrör till Koagulationsanalyser vid Laboratoriemedicin Bas

Det upphandlade 2,7 mL citratröret ska användas för provtagning till koagulationsanalyser. Anledningen är att koagulationsinstrumenten har kopplats till en så kallad automationsbana och det medför nya krav på provtagningsrören.

Citratröret på 1,8 mL får endast användas vid barnprovtagning eftersom det inte kan användas på automationsbanan och kräver manuell hantering.

Det har tyvärr varit en del problem med fyllnadsgraden av koagulationsrören. Redan 3 månader innan hållbarhetstiden går ut kan det uppstå problem med vacuumet. Rören kan därför behöva bytas ut tidigare än vad som anges på rören.

  • Använd det upphandlade 2,7 mL citratröret
  • Endast för barnprovtagning får 1,8 mL citratrör användas
  • Glasrör 4,5 mL citratrör ska inte användas

Bild på tabell -koagulationsanalyser