Skånes barnmorskemottagningar får breddat uppdrag och ökar tillgängligheten

Klåda i underlivet, menssmärtor och förändrade flytningar är symtom som drabbar många kvinnor. I Skåne kan nu kvinnor som lider av vanliga gynekologiska besvär välja om de vill gå till vårdcentralen eller barnmorskemottagningen.

Det nya uppdraget innebär att skånska barnmorskemottagningar kommer att fungera som ett komplement till vårdcentralerna. Tillgängligheten ökar när båda typer av mottagningar ska fungera som en första ingång för kvinnor med vanliga gynekologiska besvär. Det kan vara förändrade flytningar, klåda, menssmärtor, en önskan om att förskjuta mensen eller ett behov av en mer allmän kontroll för besvär som oroar en. 

Sänker tröskeln för att söka hjälp

– Genom att utöka barnmorskornas uppdrag sänker vi tröskeln för att söka hjälp. Vi vet att många kvinnor gärna vänder sig till en barnmorska för besvär som rör underlivet. Där finns ett etablerat förtroende. Jag hoppas att det bidrar till att kvinnor söker vård i god tid för de här symtomen, säger Pernilla Wargéus, som är hälso- och sjukvårdsstrateg och samordningsbarnmorska i Region Skåne.  

Utöver att erbjuda en första undersökning ska Skånes barnmorskor också kunna ställa diagnos och inleda behandling för till exempel bakteriella infektioner, svampinfektion och smärtsam mens. Vid behov ska läkare konsulteras för vidare bedömning eller behandling. 

Fakta

Personer med följande symtom ska kunna bokas till barnmorska på barnmorskemottagning för en första undersökning och bedömning:   

  • Avvikande vaginal flytning.
  • Klåda.
  • Smärtsamma menstruationer.
  • Önskan om menstruationsförskjutning.
  • Önskan om gynekologisk undersökning hos barnmorska för andra besvär.  

Patientavgiften är 200 kronor för dessa besök.