Palliativ Medicin

ST-kurs i Palliativ Medicin Kursen Palliativ Medicin riktar sig till ST-läkare, prioritet ges till de som är i slutet på sin ST.

Kursen täcker delmål B5 samt:

  • C5 för invärtes medicinska specialiteter och onkologi
  • C8 för allmänmedicin
  • C5 och C9 för geriatrik

Kursinnehåll

Kursen tar två heldagar att genomföra och består av följande delmoment 

Digitala självstudier
Tre veckor innan seminariet får du tillgång till en digital kursplattform där du ska läsa artiklar, skicka in en fallbeskrivning, och titta på nedan föreläsningsfilmer

 

  • Vad är palliativ vård och vem är patienten med palliativt vårdbehov?
  •  Vad är ett brytpunktssamtal?
  •  Malign smärta
  •   Symtom och dess lindring
  •  Etik och behandlingsbegräsningar
  •   Den döende patienten
  •  Kommunikations grunder, empatiskt bemötande och brytpunktssamtal.

Seminarium 7 maj 2024
Den 7 maj ses vi för en heldag fysiskt seminarium i Lund.

Du får två dagar ledigt från kliniken för självstudier och seminariet. Som deltagare behöver du ta ut din lediga dag för självstudierna senast 29 april, då du behöver skicka in fallbeskrivningen en vecka innan seminariet.

Anmälan
 OBS – att du är anmäld betyder inte att du är antagen till kursen. Prioritet ges till de som är i slutet på sin ST, du får besked om du har fått en plats på kursen i februari.
I anmälan anger du: för- och efternamn, e-post (arbete och privat), ST-specialitet, när du förväntas vara klar med din ST, arbetsplats, personnummer, fakturauppgifter och specialkost.

Avgift: 2100 kr

Avbokning efter sista anmälningsdag debetaras din enhet.

Har du frågor kring kursen kan du kontakta:
Felicia Matz Wennerhed
Utbildningskoordinator
E-post: felicia.wennerhed@skane.se
Tel: 0703–490 415

Varmt välkommen!