Vårdgivarnytt mars 2024

Vårdgivarnytt är ett nyhetsbrev från avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning för vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

I månadens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om förtroendet för skånsk sjukvård, nytt nationellt uppdrag på Sus och ett flertal tillgängliga utbildningar och webbinarier. 

Vårdgivarnytt är ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF, LOU och IOP. 

Vårdgivarnytt mars 2024 (app.emarketeer.com)