Vårdgivarnytt februari 2024

Vårdgivarnytt är ett nyhetsbrev från avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning för vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

I månadens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om tre nya vårdförlopp, uppdateringar om riktade hälsosamtal och flera kommande kurser och utbildningar.

Vårdgivarnytt är ett nyhetsbrev för offentliga vårdgivare och offentligt finansierade privata vårdgivare, verksamma inom LOV, LOL, LOF, LOU och IOP.

Vårdgivarnytt februari 2024 (app.emarketeer.com)