Sponsorer med egna biobanker kan ta över ansvar för tidigare biobanksavtal

Sponsorer med egna biobanker har med stöd i biobankslagen (2023:38) nu möjlighet att ta över det totala administrativa ansvaret för tidigare biobanksavtal.

Ändringen innebär minskad administration eftersom prov fortsättningsvis inrättas direkt hos den mottagande biobanken i stället för att först inrättas i regionens e-biobank och därefter utlämnas till den mottagande biobanken.

Mer information finns i Läkemedelsverkets nyhetsbrev.

Nyhetsbrev - Nytt från Läkemedelsverket (public.paloma.se)