Omställningen av akuta vårdflöden ger effekt – här hittar du stöd för samarbetet

Fler än 6 000 patienter har fått rätt vård direkt, utan att behöva vänta på akuten. Det är ett av resultaten av Projekt omställning akuta vårdflöden som fyllt ett år. Nu finns en sida med samlad information om projektet.

På sidan hittar du bland annat en instruktion för samarbetet mellan primärvård och specialiserad vård inom det akuta vårdflödet.

Instruktionen omfattar Skånes universitetssjukhus och de primärvårdsenheter som remitterar patienter till akutmottagningarna i Lund respektive i Malmö. Syftet är att tydliggöra hur primärvård och specialiserad vård kan samarbeta och samverka så att patienter erbjuds god vård i rätt tid och vårdas inom rätt specialitet på rätt vårdnivå. Omhändertagande på akutmottagning ska bara ske när det är värdeskapande för patienten.

Omställning akuta vårdflöden

Minskat avstånden

I projektet ingår cirka 80 offentliga och privata vårdcentraler tillsammans med akutmottagningarna för barn och vuxna samt all specialistvård på Skånes universitetssjukhus. Vårdcentralerna har ett numera ett konsultnummer som specialistvården kan ringa. Och omvänt har verksamheterna inom specialistvården konsultnummer som är tillgängliga för primärvården att ringa.

– Vi har tydliggjort kontaktvägar, vem man kontaktar och hur vi bemannar med konsulter. Vi kan säga att vi har minskat avstånden mellan primärvård, akutsjukvård och specialistsjukvård, säger Oskar Hammar, verksamhetschef för VO akutsjukvård och internmedicin på Skånes universitetssjukhus.

En tydlig förflyttning

Sedan projektet startade för drygt ett år sedan har det skett en tydlig förflyttning. Bland annat har fler än 6000 patienter sluppit att gå via akutmottagningarna. I stället har de blivit omhändertagna på rätt nivå, i rätt tid och inom rätt specialitet direkt.

– Det gör stor skillnad för våra patienter, som slipper ta omvägen via våra akuter med flera timmars väntan där. Det blir rätt direkt. Det skapar också värde för oss inom vården genom att vi slipper göra om saker som redan är gjorda. Ibland krävs det att man investerar några minuter på ett ställe, för att slippa en hel halvtimmes jobb på ett annat. Där upplever jag att man genom att prata med varandra hittar fram till rätt lösning på ett sätt som gör mig stolt, säger Oskar Hammar.