Självadministration av ditt certifikat

Du kan själv administrera de elektroniska tjänstecertifikaten som finns på ditt RS-kort. Certifikaten kallas även HCC (Health Care Certificate).

Du kan behöva hantera dina certifikat av flera anledningar. Kanske är någon uppgift felaktigt och du behöver spärra certifikaten eller också behöver du hämta nya certifikat. Om du har frågor eller behöver hjälp gällande dina certifikat, ta kontakt med din kontaktperson.

Instruktioner för HCC

 • Logga in

  För att du ska kunna logga in och hantera dina certifikat krävs det att du har en kortläsare och programvara installerad på din dator. Om du inte har detta installerat, kontakta din IT-person så får du hjälp.

  1. Sätt in ditt kort i kortläsaren.
  2. Starta Internet Explorer och ange http://ccu.trust.telia.com/ccu (om du jobbar inom RS-nätet) eller https://cve.trust.telia.com/ccu (om du jobbar utanför RS-nätet) alternativt via länken "SITHS Självadministration" under NetiD-ikonen
  3. Du får upp fönstret "Välj ett certifikat". Välj din e-legitimation och klicka på OK.
  4. Skriv in din PIN-kod för legitimering (identifiering) och klicka på Legitimera. PIN-koden (6 siffror) hittar du i brevet som tillhör ditt kort. För att avbryta inloggningen klickar du på Avbryt och stänger därefter webbläsaren. Om du anger fel PIN-kod får du ett felmeddelande.
 • Hämta nytt

  Denna instruktion ska du följa om du har nya certifikat att hämta till ditt RS-kort.

  1. Sätt ditt kort i kortläsaren.
  2. Logga in i HCC Administration - via Skånet (internt Region Skåne) https://ccu.trust.telia.com/ccu eller via internet https://cve.trust.telia.com/ccu alternativt via länken "SITHS Självadministration" under NetiD-ikonen.
  3. Du får upp fönstret "Välj ett certifikat". Beroende på typ av kort (eID eller Reservkort) väljer du antingen din e-legitimation eller kortnumret och trycker OK.
  4. Ange PIN-kod för identifiering och tryck OK.
  5. Markera Hämta nytt HCC och klicka på Nästa.
  6. Nu ska du kunna se information om dina nya certifikat (HCC). Är informationen felaktig, avbryt och kontakta ansvarig för certifikat. Är informationen korrekt klickar du på Nästa.
  7. Ange pinkod för underskrift/signering. Tryck OK. Certifikaten hämtas och installeras. När du är i "Steg 2 av 2" måste du vänta tills ikonen för skrivning eller läsning på kortet (nere till höger på din skärm) har slutat snurra innan du fortsätter.
  8. Hämtningen är klar när det står "Hämtning och installation är slutförd. Klicka på nästa för att gå vidare".
  9. Klicka på Slutför när nerladdningen är klar. Du kommer tillbaka till startsidan.
   Skulle hämtningen inte fullbordas visas följande meddelande: "Hämtning av HCC misslyckades Detta kan till exempel bero på att hämtningen avsiktligt avbröts, att kortet är fullt eller skadat". Klicka på Välj HCC för att försöka igen. Om problemet kvarstår kontakta den som är ansvarig för certifikat.
  10. Du kan kontrollera att ditt HCC nu är utfärdat. Ta ut kortet ur kortläsaren , sätt i det igen och använd Administration i NetiD för att se om de nya SITHS-certifikaten finns på kortet. Finns de nya certifikaten synliga så är ditt kort uppdaterat och klart att användas.
 • Spärra

  HCC (tjänstecertifikat) ska spärras då förhållanden har ändrats för dig som användare och det påverkar certifikatsinnehållet, exempelvis då någon uppgift i certifikaten är eller misstänks vara felaktig.

  Obs, glömd pin-kod eller puk-kod är inte skäl för spärrning av HCC.

  Du kan själv låsa upp eller ändra dina pin-koder genom att följa
  instruktion för upplåsning och instruktion för ändring. Om du behöver en ny puk-kod ska du kontakta närmaste kortstation för att beställning.

  Instruktion för spärrning av certifikat

  1. Logga in i HCC Administration
  2. Markera Hantera befintliga HCC och klicka på Nästa.
  3. Då visas en lista med de HCC-par (legitimering och signering) som du kan välja att hantera. Välj det aktuella HCC-par som du vill spärra och Nästa för att gå vidare.
  4. Markera Spärra och klicka på Nästa.
  5. Välj spärrorsak och klicka på Nästa.
  6. Skriv in underskrifts-/signeringskoder och klicka på Jag skriver under. För att avbryta spärrningen klickar du på Avbryt och stänger därefter webbläsaren.
  7. Klicka på Slutför för att avsluta guiden och återgå till startsidan.
 • Hämta borttaget

  Denna instruktion används om du av någon orsak tidigare tagit bort ditt certifikat (HCC) från eTjänstekortet och åter vill lägga tillbaka det.

  1. Logga in i HCC Administration.
  2. Markera Hantera befintliga HCC och klicka på Nästa.
  3. Då visas en lista med de HCC-par (legitimering och signering) som du kan välja att hantera. Välj det HCC-par och klicka på Nästa för att gå vidare.
  4. Markera Hämta och klicka på Nästa.

   Om certifikatet du försöker hämta redan finns på ditt kort, kommer du att få meddelandet: "Detta HCC finns redan på ditt kort". Klicka då på Välj HCC för att gå tillbaka till föregående sida och välja nytt certifikat. Klicka på Avbryt om du vill gå tillbaka till startsidan.

   Skulle hämtningen inte fullbordas visas följande meddelande: "Hämtning av HCC misslyckades. Detta kan till exempel bero på att hämtningen avsiktligt avbröts, att kortet är fullt eller skadat". Klicka på Välj HCC för att försöka igen. Om problemet kvarstår, kontakta din kontaktperson för certifikat.

  5. En dialogruta visas med meddelandet: "Ditt HCC är nu sparat på ditt kort och kan nu användas".
  6. Klicka på Slutför för att avsluta och gå tillbaka till startsidan.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter