Beställ journal

Här hittar du information om hur du som vårdpersonal beställer journal samt hur du hänvisar patient som vill begära ut journalhandlingar.

Journal- och arkivservice lämnar inte ut journalhandlingar från privata vårdgivare som inte är överlämnade till Regionarkivet (dock sätter Journal- och arkivservice spärr på uppdrag av privat vårdgivare).

Journalhandlingar

 • Som hälso- och sjukvårdspersonal kan du beställa handlingar från Regionarkivets Journal- och arkivservice. Tänk på att lämna ett heltäckande beställningsunderlag.

  Uppge följande uppgifter vid beställning:

  • patientens förnamn, samtliga efternamn
  • patientens personnummer
  • från vilket sjukhus/vårdcentral/enhet/klinik journalen önskas
  • från vilken vårdtid/vårdhändelse (årtal/typ av behandling)
  • ditt RSID (om du har), kontaktuppgifter så att vi kan nå dig och så att journalen kan skickas till rätt ställe

  Privata vårdgivare - medgivande från patient

  För att du som anställd hos privat vårdgivare ska få ta del av patientjournaler hos Region Skåne måste du ha patientens medgivande. Medgivandet kan vara skriftligt eller muntligt och registreras hos Journal- och arkivservice.

  Så kontaktar du journal- och arkivservice

  Beställning via telefon, e-post eller post. 

 • Om försäkringsbolag inkommer med beställning av journalhandlingar direkt till offentlig vårdenhet/sjukhus skickas denna vidare till Journal- och arkivservice, Gastelyckan Lund, med internpost.

 • Hänvisa patienten till Journal- och arkivservice vid utlämnande av handlingar för den offentligt drivna vården. Här kan de dessutom få hjälp med spärrhantering, loggutdrag, registerutdrag och utlämnande av allmän handling.

  Om patienten vid besök önskar journalkopior kan dessa lämnas ut av vårdenheten efter sedvanlig menprövning. Läs mer om menprövning på följande sida:
  Menprövning av handlingar

  Medborgarna får kontakt med Journal- och arkivservice via e-tjänsterna på 1177.se, telefon, brev, mail eller besök. Här kan du läsa hur det går till:
  Din patientjournal (Skane.se)

  Följande broschyr innehåller information till patienten om hur man beställer journal:
  Så här beställer du journalhandlingar – broschyr och beställningsblankett (pdf)

  Fullmakt för begäran om kopior av annans journal

 • Journal- och arkivservice gör en så kallad menprövning innan handlingar lämnas ut. Menprövning görs alltid för att bedöma om personuppgifter kan lämnas ut utan att det är till men för personen själv eller för närstående.

  Undantag från regeln kan göras om det finns uppgiftsskyldighet enligt lag.

  Lämnas handlingar ut på en vårdenhet är det den verksamheten som menprövar.

  Om Journal- och arkivservice bedömer att handlingar i en journal inte kan lämnas ut så skickas ett avslagsbeslut som ska vara överklagbart.

  Journal- och arkivservice menprövar inte allt. Vid följande situationer skickar Journal- och arkivservice vidare ärenden till verksamheten som utför menprövningen.

  • Journal som avser minderåriga – om det föreligger en uttalad vårdnadstvist
  • Tidiga hypoteser i journalen där det är oklart om patienten är informerad
  • Smittskyddsärenden enligt smittskyddslagen
  • Akuta uppgifter till polisen – polisen vänder sig direkt till berörd verksamhet
  • Akuta uppgifter till socialtjänsten – vänder sig direkt till berörd verksamhet
  • Rättspsykiatri
  • Arvstvist
  • Vid behov av expertis

  I de fall som verksamheten avslår en begäran, helt eller delvis, är det respektive förvaltningschef som fattar avslagsbeslut och skickar till medborgaren.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.