RSVPN

RSVPN är en tjänst för säker extern åtkomst till Region Skånes nät.

Inloggning sker via eTjänstekort/Telia e-legitimation eller engångslösenord via sms.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter