Forsknings- och utvecklingsrapporter

Enheten för forskning, utbildning och utveckling (FoUU) publicerar rapporter för att stärka kunskapsutvecklingen, kvalitetssäkra arbetet och öka det professionella lärandet vid Psykiatri och habilitering.

I rapporterna redovisas utvärderingar av olika stöd och insatser, forskningsöversikter samt beskrivningar av olika metoder och arbetssätt.

Rapporter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.