Kunskapscentrum smärta

Uppdrag på Kunskapscentrum smärta koncentreras till icke malign långvarig smärta samt smärta efter nackskador.

Behandlingsstöd i form av vårdprogram och riktlinjer hittar du under det medicinska området smärta.

 • Uppdragsbeskrivning

  Huvuduppgifterna för Kunskapscentrum smärta är att:

  • Utgöra kunskap- och kompetenscentrum och följa utvecklingen inom smärtområde, svara för sammanställning av ny kunskap, föra ut denna kunskap samt via patientnära forskning ta fram ny kunskap samt svara för att utbildningsinsatser initieras
  • Svara för att samverkan med primärvården/Hälsovalet i Region Skåne utvecklas och ta fram ett gemensamt program för en fungerande vårdkedja avseende smärtbehandling
  • Svara för att gemensamma rutiner och vårdprogram avseende utredning, planering, rehabilitering och uppföljning tas fram för att samordna omhändertagandet; primärvård/Hälsovalet och specialistsjukvård
  • Svara för att omhändertagande av alla grupper med långvarig smärta kan ske på rätt nivå inom vården
  • I samverkan med Lunds universitet förbättra utbildning inom de olika vårdutbildningarna samt inrätta forskarutbildningsprogram och doktorandtjänst avseende långvarig icke malign smärta
  • Skapa daglig telefonsupport till alla intressenter inom område nacksmärtor efter trauma, samt utformning av manualer, checklistor för god vård inom området, kunskap och kompetensutveckling för personal inom primärvård och akutmottagningar, inklusive utbildningsdagar och en årligen återkommande regional konferens inom område nacksmärtor efter trauma
  • Lämna förslag kring samverkan och avgränsning mellan olika vårdnivåer gällande långvarig smärta (specialist och närsjukvårdsnivåer)
 • Artiklar och länkar
 • Kontaktuppgifter
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Anna Lagerkvist medicinsk sekreterare, publicist, samordnare för dokumentportalen, NRS koordinator
  • Telefon 046-17 26 49
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Informationsmaterial

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter