Smärtteckning (10 språk)

Smärtteckningar översatta på olika språk. Blanketterna finns anpassade i två versioner - en för webb och en för tryck.

Smärtteckningar med NRS finns förutom på svenska på ytterligare tio olika språk. Vid kontakt med patienter som inte talar svenska, kan det ibland vara till hjälp att använda en smärtteckning med text på det språk patienten talar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter