Akromioklavikularledsskada

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • S43.1 Luxation i akromioklavikularled
  S43.5 Distorsion i akromioklavikularled
  S49.9 Ospecificerad skada på skuldra och överarm

Primärvård

 • Primär bedömning och handläggning

Specialiserad vård

 • Akutmottagning – i vissa fall vid akut AC-ledsskada
 • Ortopedmottagning – i vissa fall för bedömning och vid behov kirurgisk åtgärd

Denna rekommendation berör omhändertagande i samband med akuta skador i akromioklavikularleden (AC-leden).

Definition

Akuta AC-ledsskador klassificeras utifrån dislokationsgrad (luxationsgrad) och ligamentskada enligt Rockwood klassifikation.

Rockwood klassifikation av AC-ledskador 

Epidemiologi

Akuta AC-ledskador förekommer främst hos män i 20-årsåldern.

Etiologi

Skador i AC-leden kan uppstå vid fall eller vid ett direkt slag mot leden.

Anamnes

 • Tidpunkt för trauma
 • Skadans uppkomst
 • Smärtutveckling

Status

Undersök båda axlarna genom inspektion och palpation och testa rörligheten.

Uteslut neurovaskulär påverkan genom att kontrollera handledspuls och sensibilitet distalt.

Typiska statusfynd:

 • svullnad och ömhet över AC-leden
 • den distala delen av nyckelbenet framträder synligt
 • molande värk som sträcker sig ut mot axeln och upp mot nacken
 • cross-body test och painful arc abduction 160–180° positivt.

Cross-body test

Patienten placerar handen på motsatta sidans axel. Testet är positivt om rörelsen utlöser lokal smärta över AC-leden.

Painful arc abduction

Be patienten abducera axeln. Ibland kan undersökaren hjälpa till att försiktigt trycka armen uppåt. Testet är positivt om patienten känner smärta vid sträckning >120°.

Handläggning vid utredning

Akuta AC-ledsskador bör röntgas.

Olika grad av kvarstående dislokation i AC-leden kan förekomma. Patienten bör bedömas akut av ortoped:

 • vid misstanke om en större AC-ledsluxation (> grad II, enligt Rockwoods klassifikation)
 • om huden över en protruderande nyckelbensände ter sig ischemisk eller nekrotisk.

Bilddiagnostik

Bilaterala bilder med slätröntgen är standard. Röntgenfyndet är normalt vid AC-ledskada grad I (och ibland vid grad II) enligt Rockwoods klassifikation.

Differentialdiagnoser

 • Klavikelfraktur
 • Kuffruptur 
 • Främre axelledsinstabilitet
 • Frusen skuldra (frozen shoulder)
 • Impingementsyndrom i axelled
 • Reumatoid artrit och psoriasis artrit
 • Artros i AC-led och/eller axelled
 • Tumör

Handläggning vid behandling

Fysioterapi samt smärtlindring rekommenderas utifrån behov.

Vid svårare AC-ledsskada (> grad II, enligt Rockwoods klassifikation) görs en kirurgisk bedömning av ortoped.

Läkemedelsbehandling

Vid behov ge:

 • COX-hämmare
 • paracetamol.

Fysioterapi

Avlastning med slynga under några veckor kan ge smärtlindring.

Huvudsyftet med fysioterapi långsiktigt är att patienten ska återfå normal funktion i axel och skuldra samt stabilisera bål och muskulatur kring AC-leden.

Kirurgisk behandling

När kirurgisk behandling är indicerad genomförs en ledbandsplastik/rekonstruktion.

Remissindikation 

 • Akutmottagning – i vissa fall vid akut AC-ledsskada
 • Ortopedmottagning – i vissa fall för bedömning och vid behov kirurgisk åtgärd

Skulder-och axelledsbesvär, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen

AC-ledskada kan leda till kroniska besvär i form av instabilitet och artros.

Vid kvarstående besvär 6 månader efter trauma rekommenderas bedömning av ortoped.

Rockwood Classification of Acromioclavicular Joint Separations, The Association of Bone and Joint Surgeons

Publicerat: 2020-09-24
Giltigt till: 2025-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.