Akromioklavikularledsskada

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • S431 Luxation i akromioklavikularled
  S435 Distorsion i akromioklavikularled
  S499 Ospecificerad skada på skuldra och överarm

 • Primär bedömning och handläggning
 • Akutmottagning – i vissa fall vid akut AC-ledsskada
 • Ortopedmottagning – i vissa fall för bedömning och vid behov kirurgisk åtgärd

Denna rekommendation berör omhändertagande i samband med akuta skador i akromioklavikularleden (AC-leden).

Akuta AC-ledsskador klassificeras utifrån dislokationsgrad (luxationsgrad) och ligamentskada enligt Rockwood klassifikation.

Rockwood klassifikation av AC-ledskador

Akuta AC-ledskador förekommer främst hos män i 20-årsåldern.

Skador i AC-leden kan uppstå vid fall eller vid ett direkt slag mot leden.

 • Tidpunkt för trauma
 • Skadans uppkomst
 • Smärtutveckling

Undersök båda axlarna genom inspektion och palpation och testa rörligheten.

Uteslut neurovaskulär påverkan genom att kontrollera handledspuls och sensibilitet distalt.

Typiska statusfynd:

 • svullnad och ömhet över AC-leden
 • den distala delen av nyckelbenet framträder synligt
 • molande värk som sträcker sig ut mot axeln och upp mot nacken
 • cross-body test och painful arc abduction 160–180° positivt.
Bilden visar hur undersökningen cross-body test utförs.

Patienten placerar handen på motsatta sidans axel. Testet är positivt om rörelsen utlöser lokal smärta över AC-leden.

Bilden visar hur undersökningen painful arc abduction utförs.

Be patienten abducera axeln. Ibland kan undersökaren hjälpa till att försiktigt trycka armen uppåt. Testet är positivt om patienten känner smärta vid sträckning >120°.

Akuta AC-ledsskador bör röntgas.

Olika grad av kvarstående dislokation i AC-leden kan förekomma. Patienten bör bedömas akut av ortoped:

 • vid misstanke om en större AC-ledsluxation (> grad II, enligt Rockwoods klassifikation)
 • om huden över en protruderande nyckelbensände ter sig ischemisk eller nekrotisk.

Bilaterala bilder med slätröntgen är standard. Röntgenfyndet är normalt vid AC-ledskada grad I (och ibland vid grad II) enligt Rockwoods klassifikation.

 • Klavikelfraktur
 • Kuffruptur 
 • Främre axelledsinstabilitet
 • Frusen skuldra (frozen shoulder)
 • Impingementsyndrom i axelled
 • Reumatoid artrit och psoriasis artrit
 • Artros i AC-led och/eller axelled
 • Tumör

Fysioterapi samt smärtlindring rekommenderas utifrån behov.

Vid svårare AC-ledsskada (> grad II, enligt Rockwoods klassifikation) görs en kirurgisk bedömning av ortoped.

Vid behov ge:

 • COX-hämmare
 • paracetamol.

Avlastning med slynga under några veckor kan ge smärtlindring.

Huvudsyftet med fysioterapi långsiktigt är att patienten ska återfå normal funktion i axel och skuldra samt stabilisera bål och muskulatur kring AC-leden.

När kirurgisk behandling är indicerad genomförs en ledbandsplastik/rekonstruktion.

 • Akutmottagning – i vissa fall vid akut AC-ledsskada
 • Ortopedmottagning – i vissa fall för bedömning och vid behov kirurgisk åtgärd

Skulder-och axelledsbesvär, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen

AC-ledskada kan leda till kroniska besvär i form av instabilitet och artros.

Vid kvarstående besvär 6 månader efter trauma rekommenderas bedömning av ortoped.

Rockwood Classification of Acromioclavicular Joint Separations, The Association of Bone and Joint Surgeons

Publicerat: 2020-09-24
Giltigt till: 2023-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne