Kunskapscentrum smärta

Uppdrag på Kunskapscentrum smärta koncentreras till icke malign långvarig smärta samt smärta efter nackskador.

Kunskapscentrum smärtas uppdrag upphörde från årsskiftet 2021-12-31.

För mer information kring beslutet om nedläggning av de regionala kunskapscentrumen i Region Skåne hänvisar vi till:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.