Tandvårdsstöd - långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Broschyr och affischer för vänt- och personalrum om långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, med stora problem att sköta sin munhygien eller genomgå en tandvårdsbehandling.

Broschyr för patienter

För personer som behöver extra stöd vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar med stora problem att sköta sin munhygien eller att genomgå en tandvårdsbehandling.

Affisch för patienter

Avsedd för väntrum, för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar med stora problem att sköta sin munhygien eller genomgå en tandvårdsbehandling.

Affisch för vårdpersonal

Avsedd för personalrum, för att påminna om stöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar med stora problem att sköta sin munhygien eller genomgå en tandvårdsbehandling.

Beställning

Kontakta stefan.adregard@skane.se För beställning av tryckta broschyrer och affischer.

Dokument

 • Broschyr för patienter

  ( .pdf, 230 kB)

  Ladda ner
 • Affisch för patienter

  ( .pdf, 716 kB)

  Ladda ner
 • Affisch för vårdpersonal

  ( .pdf, 935 kB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter