Patientsäkerhetsuppföljning

Samtliga vårdgivare ska följa upp sitt patientsäkerhetsarbete enligt Patientsäkerhetslagen. Det innebär bland annat att risker och avvikelser identifieras genom avvikelserapportering och används som grund för förbättring. 

Region Skåne genomför även övergripande mätningar av bland annat patientsäkerhetskulturen och särskilda riskområden. Resultaten redovisas på den här sidan och i Region Skånes patientsäkerhetsberättelse.

Information och länkar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter