Patientsäkerhetsuppföljning

Alla vårdgivare är skyldiga att följa upp sitt patientsäkerhetsarbete. Det innebär bland annat att risker och avvikelser identifieras genom avvikelserapportering och används som grund för förbättring. 

Region Skåne genomför även övergripande mätningar av bland annat patientsäkerhetskulturen och särskilda riskområden. Resultaten redovisas på den här sidan och i Region Skånes patientsäkerhetsberättelse.

Information och länkar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.