Remisskriterier Dövblindmottagning Lund

Dessa kriterier gäller för remiss till Dövblindmottagning Lund.

Målgrupp

Personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. De flesta patienterna har ett syndrom inom dövblind spektrat t.ex. Usher syndrom eller CHARGE syndrom, där dövblindheten visar sig tidigt eller utvecklas senare i livet. Om den primära funktionsnedsättningen är syn- eller hörselnedsättning kan variera. Dövblindhet kan även tillkomma i vuxen ålder p.g.a. trauma eller sjukdom.

Personer med åldersrelaterad syn- och hörselnedsättning behöver som regel inte hänvisas till Dövblindmottagning Lund utan kan få stöd och insatser inom andra enheter såsom audionommottagningar och synmottagningar för vuxna. 

För att bli aktuell för stöd och insatser på Dövblindmottagning Lund ska följande vara uppfyllt:

  • Patienten är utredd av ögon- och öronspecialist och har konstaterats ha varaktig syn- och hörselnedsättning.
  • Remiss är utfärdad av ögon- eller öronspecialist eller av annan läkare som baserar remissen på ögon- och öronmedicinskt utredningsresultat.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.