Remisskriterier Dövmottagning vuxna

Dessa kriterier gäller för remiss till Dövmottagning vuxna för utredning och bedömning av vuxna personers behov av habilitering eller rehabilitering på grund av dövhet.

För att bli aktuell för stöd och insatser inom Dövmottagning vuxna ska följande vara uppfyllt:

  • Patienten ska vara döv och använda teckenspråk, som kommunikationsspråk.
  • Patienten ska vara i behov av råd och stöd i form av personligt stöd och/eller hjälpmedel. Hjälpmedel kan vara hörapparat, optiska hjälpmedel eller bildtelefon.
  • Vid remiss ska hörselnedsättningen styrkas med ett audiogram.
  • Remissen ska innehålla information om patientens livssituation och behov.

 Övriga punkter som ska ingå enligt praxis för remisshantering

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.