Remisskriterier Synmottagning vuxna

Dessa kriterier gäller för remiss till Synmottagning vuxna för utredning och bedömning av vuxna personers behov av habilitering eller rehabilitering på grund av synnedsättning.

Remiss till Synmottagning vuxna (pdf)

Nedsatt synfunktion kan förekomma då en eller flera av synens delfunktioner är påverkad. Det vill säga synskärpa på långt och nära håll, synfält, synkvalitet som ljuskänslighet, färgseende, kontrastkänslighet och visuell bildkvalitet.

Med synnedsättning avses personer med så nedsatt synfunktion eller blindhet att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller att med synens hjälp orientera sig. Eller att synnedsättningen leder till andra väsentliga svårigheter att klara vardagssysslor.

Remisskriterier för habilitering eller rehabilitering vid Synmottagning vuxna

 • Personen är utredd ögonmedicinskt.
 • Remiss utfärdas av ögonläkare i samråd med patienten.
 • Personen är korrigerad med bästa glasögon för långt håll enligt senaste refraktionering
 • Personen har fyllt 18 år.

Remisskriterier till legitimerad optiker vid Synmottagning vuxna

För utredning och bedömning av patienter med komplicerade refraktionsfel eller uttalade medicinska eller optiska problem

 • Personen är utredd ögonmedicinskt.
 • Remiss utfärdas av ögonläkare i samråd med patienten.
 • Problemen är av sådan art att ögonläkaren bedömer att personen initialt behöver synenhetens specialistkompetens, exempelvis kontaktlinsutprovning vid avancerad keratokonus.
 • Personen har fyllt 18 år.

Remissuppgifter som verksamheten eller enheten behöver

Unika punkter som ska ingå i remiss till Synmottagning vuxna.

 • God man
 • Diagnos och diagnosnummer
 • Övriga funktionshinder 
 • Boende/social situation
Bästa korr. visus Egen glasstyrka
Avstånd hö
Avstånd vänster
Nära hö
Nära vä
 • Synfältsdefekter (Bedömning av synfält och sf-schablon)
 • Patienten remitteras till Synmottagning vuxna i:
  • Helsingborg
  • Lund
  • Kristianstad
  • Malmö
  • Valfri ort

Övriga punkter som ska ingå enligt praxis för remisshantering

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.