Remisskriterier Hörsel- och dövmottagning barn och unga

Dessa kriterier gäller för remiss till Hörsel- och dövmottagning barn och unga för utredning och bedömning av barn och ungdomars behov av habilitering eller rehabilitering.

Remisskriterier

Barns hörselnedsättningar kan vara av varierande grad och orsak. De kan vara medfödda, ha uppstått vid förlossningen (neonatala komplikationer eller allvarliga infektioner) eller vara tidigt förvärvade det vill säga ha uppkommit före språkutvecklingen.

De kan även uppstå senare genom sjukdom eller trauma. Arvsfaktorer kan också vara orsak till hörselnedsättning eller dövhet.

För att bli aktuell för stöd och insatser inom Hörsel- och dövmottagning barn och unga ska följande vara uppfyllt:

  • Barnet ska vara utrett och ha fått sin diagnos.
  • Barnet ska vara i behov av habiliterande insatser.
  • Barnet/vårdnadshavaren ska vara informerad om anledning till remiss.
  • Barnet/vårdnadshavaren ska ha sagt ja till att remiss skickas.
  • I remissen ska det framgå barnets hörselstatus, relevant information om behandling eller hjälpmedel samt barnets/familjens önskemål.

Övriga punkter som ska ingå enligt praxis för remisshantering

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.