Remisskriterier Synmottagning barn och unga

Dessa kriterier gäller för remiss till Synmottagning barn och unga för utredning och bedömning av barn och ungdomars behov av habilitering.

Målgruppen är barn och ungdomar, 0-17 år, med synnedsättning eller blindhet. För att remitteras till enheten krävs att barnet eller ungdomen har en så pass nedsatt synförmåga att det är svårt att läsa vanlig text, att med synens hjälp orientera sig eller ha andra svårigheter som följd av synnedsättning.

Barnet eller ungdomen ska vara utredd av ögonläkare. Remissuppgifter som vi behöver för att ta emot patienten är:

  • Kortfattad beskrivning av problem och behov samt eventuella svårigheter med synfältsdefekter, mörkerseende och bländning.
  • Diagnos och diagnosnummer som är relevant för synproblematiken.
  • Information om eventuella övriga funktionsnedsättningar.
  • Information om bästa korrektion, visus avstånd och nära håll och egen glasögonstyrka.
  • Vid diagnos CVI behövs även en högst två år gammal utvecklingsbedömning. Den ska vara gjord av psykolog som visar signifikant lägre resultat på performans än verbalt.

Övriga punkter som ska ingå enligt praxis för remisshantering

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.