Remisskriterier Hörsel- och tinnitusmottagning vuxna

Kriterier på denna sida gäller för remiss till Hörsel- och tinnitusmottagning vuxna.

Remisskriterier 

För att bli aktuell för stöd och insatser på Hörsel- och tinnitusmottagning vuxna ska följande kriterier vara uppfyllda:

För en fullständig remiss, tänk på att informera om samtliga punkter.

  • Patienten ska vara utredd eller vara under pågående utredning.
  • Patienter som remitteras för tinnitus och/eller ljudkänslighet ska ha träffat öronläkare det senaste året.
  • Patienten ska vara informerad om anledning till remiss.
  • Kopior i remissen ska bifogas med relevanta utredningsresultat/bedömningar inklusive fullständigt audiogram med luft- samt benledning.
  • Det ska framgå i remissen hur patienten mår, hur tinnitus och/eller hörselnedsättning påverkar patienten i deras dagliga liv och varför det finns behov av kontakt för utökad rehabilitering.
  • I remissen ska framgå hörsel- och öronstatus, tydlig frågeställning, klinisk grunddata (socialt, sjukskrivning etcetera), information om pågående behandlingar/kontakter, behov av språk- eller skrivtolk.
  • Patienten ska vara i behov av utvidgade rehabiliterande insatser. För att vara i behov av den utvidgade rehabiliteringen ska patientens funktionsnedsättning bedömas ha en betydande påverkan i dennes aktivitet och delaktighet i vardagen.

Målgrupp 

Personer som fyllt 18 år som har hörselnedsättning, tinnitus grad II-III och/eller ljudkänslighet och har behov av utvidgad rehabilitering. Behov av utvidgad rehabilitering kan betyda att patienten har behov av att träffa flera olika professioner så som legitimerad audionom, hörselpedagog, kurator, legitimerad psykolog, kommunikationspedagog. Det arbetas som ett team kring patienten.

För att vara aktuell under kategorin ljudkänslighet skall den vara kopplad till audiologin till exempel hyperacusis. Ljudfobi, ljudirritation eller ljudkänslighet på grund av utmattningssyndrom tillhör inte målgruppen.

Remissadress (gäller för alla patienter i Skåne)

Habilitering & Hjälpmedel
Hörsel- och tinnitusmottagning vuxna
Carl Gustafs väg 46
214 21 Malmö

Övrig kontaktuppgift 

Telefon receptionen: 040-33 27 00

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.