Remisskriterier Hörsel- och tinnitusmottagning vuxna

Dessa kriterier gäller för remiss till Hörsel- och tinnitusmottagning vuxna.

Målgrupp

Personer som fyllt 18 år som har hörselnedsättning, tinnitus grad II-III och/eller ljudkänslighet och har behov av utvidgad rehabilitering.

För att vara i behov av den utvidgade rehabiliteringen ska patientens funktionsnedsättning bedömas ha en betydande påverkan i dennes aktivitet och delaktighet i vardagen. Det kan betyda att man har behov av att träffa flera av våra olika professioner så som leg audionom, hörselpedagog, kurator, psykolog, kommunikationspedagog. Vi arbetar i team kring patienten.

För att vara aktuell under kategorin ljudkänslighet skall den vara kopplad till audiologin t.ex. hyperacusis. Ljudfobi, ljudirritation eller ljudkänslighet p.g.a. utmattningssyndrom tillhör inte vår målgrupp.

För att bli aktuell för stöd och insatser på Hörsel- och tinnitusmottagning vuxna ska följande vara uppfyllt:

  • Patienten ska vara utredd eller vara under pågående utredning.
  • Kopior av relevanta utredningsresultat/bedömningar inklusive fullständigt audiogram med luft- samt benledning ska bifogas i remissen.
  • Patienter som remitteras för tinnitus och/eller ljudkänslighet ska ha träffat öronläkare det senaste året.
  • Patienten ska vara i behov av utvidgade rehabiliterande insatser.
  • Patienten ska vara informerad om anledning till remiss.
  • I remissen ska framgå hörsel- och öronstatus, tydlig frågeställning, klinisk grunddata (socialt, sjukskrivning etc.), information om pågående behandlingar/kontakter, behov av språk- eller skrivtolk.

Remissadress (gäller alla patienter i Skåne)

Habilitering & Hjälpmedel
Hörsel- och tinnitusmottagning vuxna
Carl Gustafs väg 46
214 21 Malmö
Telefon receptionen: 040-33 27 00

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.