LAG nutrition

Lokal arbetsgrupp (LAG) nutrition är ett regionövergripande forum där oklarheter och utvecklingsmöjligheter inom nutritionsområdet uppmärksammas, utreds och förbereds för beslut. Arbetsgruppen samverkar med relevanta enheter inom kunskapsstyrningsorganisationen och Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.