Energi- och proteinkalkylator

Kalkylator för att beräkna protein- och energibehov hos vuxna. Med justering för ålder, aktivitetsnivå och BMI.

Energibehovet hos vuxna är ca 30 kcal per kilo kroppsvikt och dygn för uppegående personer med begränsad fysisk aktivitet. För sängbundna, de i återuppbyggnadsfas, äldre (över 70 år), yngre (18-30 år), magra eller överviktiga behöver energibehovet justeras vilket denna kalkylator tar hänsyn till.

Utöver aktivitetsgrad kompenserar kalkylatorn för låg vikt hos magra äldre (över 70 år) motsvarande +10 %. För övriga över 70 år minskar energibehovet motsvarande -10 %. 

För personer i åldersspannet 18-69 år går gränserna för magerlagd och överviktig vid BMI under 20 respektive över 25. Vid ålder 70 år eller äldre är den undre BMI-gränsen under 22. 

Proteinbehov för friska yngre (under 70 år) beräknas till 0,8 gram per kilo kroppsvikt och dygn. Sjuka yngre har ofta ett ökat proteinbehov på 1-1,5 gram per kilo kroppsvikt och dygn.

Proteinbehov för friska äldre (70+ år) beräknas till 1,2 gram per kilo kroppsvikt och dygn. Sjuka äldre har ofta ett ökat proteinbehov på 1,2-1,5 gram per kilo kroppsvikt och dygn.

Proteinbehov justeras för överviktiga (BMI över 25). I rekommendationerna som denna kalkylator baseras på påverkas proteinbehov ej av aktivitetsnivå.

kilogram
centimeter
år
Aktivitetsnivå
 
 
 
 

Resultat - Energibehov

Formuläret ej komplett ifyllt.

Resultat - Proteinbehov

Formuläret ej komplett ifyllt.

Anmärkningar

 • Följ patientens vikt! Patientens viktkurva är ett viktigt instrument för att kontrollera hur patienten svarar på energi- och proteintillförsel.
  För var grads kroppstemperaturförhöjning ökar energibehovet med ytterligare 10%.
 • Det finns tillstånd som ger ett högre energibehov än vad kalkylatorn beräknar, exempelvis kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
 • Det finns situationer då en patient inte tolererar tillförsel enligt framräknat energi- och proteinbehov. Exempelvis vid IVA-vård och nedgången patient som får parenteral nutrition.
 • Barn har avsevärt större energibehov än vuxna då de behöver energi för att växa och under sjukdomsförlopp ofta är tämligen aktiva.
 • Energibehovsrekommendationer baseras på Socialstyrelsen 2011.
 • Rekommendationerna för proteinbehov baseras på:
  • Friska yngre (0,8 g/kg/dygn) enligt Nordiska näringsrekommendationer (NNR) 2012
  • Sjuka yngre (1-1,5 g/kg/dygn) enligt Socialstyrelsen 2011
  • Friska äldre (1,2 g/kg/dygn) enligt NNR 2012
  • Sjuka äldre (1,2-1,5 g/kg/dygn) enligt NNR 2012

Exempel på hur sammanlagt energi/proteinbehov beräknas

Energibehov för magra (BMI < 20 alternativt 22 för äldre)

Energibehovet är 10% högre.

Energibehov för överviktiga (BMI > 25)

Den kroppsvikt som motsvarar BMI 25 för personens längd används + tillägg av 25% av den överskjutande vikten.
Exempel: Vikt 80 kg, längd 160 cm = BMI 31,3, ålder 50 år. BMI 25 vid 160 cm motsvarar en vikt på 64 kg. Överskjutande vikt är då 16 kg. 25% av 16 kg = 4 kg. Energibehovet beräknas för 64 + 4 kg = 2040 kcal.

Proteinbehov beräknas på motsvarande sätt för överviktiga.

Referenser

Socialstyrelsen. Näring för god vård och omsorg. En vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Socialstyrelsen 2011. ISBN 978-91-86885-39-7.

Nordiska näringsrekommendationer (NNR). Nordiska näringsrekommendationer 2012 – Rekommendationer om näring och fysisk aktivitet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.