BMI-kalkylator för amputerade

Traditionella formler för uträkning av BMI ger ett missvisande och för lågt BMI för personer som är amputerade. För att få ett korrekt BMI adderar kalkylatorn en procentsats för att justera och beräkna vikten med utgångspunkt utifrån vilka extremiteter (kroppsdelar) som amputerats.
centimeter
kilogram

Justering för amputation

Övre extremiteter
Vänster sidaHöger sidaNedre extremiteter
Vänster sida
Höger sida
 
Icke justerat BMI:    
Viktjustering:  
Uppskattad vikt:  
Justerat BMI:  

Ordlista

  • BMI - Body Mass Index.
  • Längd - längd i centimeter före amputation.
  • Aktuell vikt - vikt i kilogram, som vågen visar vid mättillfället.
  • Icke justerat BMI - BMI uträknat på traditionellt sätt, utan hänsyn till amputation, enligt formeln vikt (kg) dividerat med längd² (m). För amputerade personer ger detta ett missvisande och för lågt värde.
  • Viktjustering - den procentsats som den amputerades vikt justeras upp med för att beräkna vikten som ej amputerad. Procentsatsen bestäms av vilka extremiteter som amputerats.
  • Uppskattad vikt - vikt justerad för amputation. Detta hade personen vägt om inga extremiteter var amputerade.
  • Justerat BMI - BMI beräknat med hänsyn till amputation. Detta är personens verkliga BMI och det som skall användas vid utvärdering.

Anmärkningar

Extremitetsdelarnas andel av kroppsvikt är enligt Osterkamp: fot 1,5%, underben 4,4%, lår 10,1%, hand 0,7%, underarm 1,6%, överarm 2,7%. Dessa viktmått gäller hela extremitetsdelen, från led till led.

I klinisk praxis görs amputationer sällan genom leder, utan vid till exempel benamputationer antingen transtibialt (genom skenbenet) eller transfemuralt (genom lårbenet), där en betydande del av tibia respektive femur lämnas kvar.

I denna kalkylator har vi för benamputationer utgått från klinisk praxis där 75% av lårets viktandel lämnas kvar vid amputation ovan knäled och 50% av underbenets viktandel lämnas kvar vid amputation under knäled.

Vanliga formler och kalkylatorer för att beräkna BMI för amputerade har ej tagit hänsyn till klinisk praxis utan beräknat BMI som om benamputationer gjorts genom knä- respektive höftled.

Referenser

Osterkamp LK. Current perspective on assessment of human body proportions of relevance to amputees. J Am Diet Assoc. 1995 Feb;95(2):215-8. 95(2) 1995 215-8.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.