Läkemedelsrådet

Läkemedelsrådet är ett expertorgan som utvecklar och samordnar läkemedelsfrågor inom Region Skåne.

Till Läkemedelsrådets viktigare uppgifter hör att ta fram en skånegemensam baslista med rekommenderade läkemedel (Skånelistan), utgöra det medicinska expertorganet vid upphandling av läkemedel, följa förskrivningsmönster och kostnader samt utbilda och informera.

Som expertorgan ska Läkemedelsrådet vara tillgängligt för och arbeta gentemot samtliga aktörer inom den skånska hälso- och sjukvården.

Kontakt

Mejla till lakemedelsradet@skane.se för att komma i kontakt med Läkemedelsrådet. 

Dokument och kontaktuppgifter

Regionala enheten för läkemedel

 • Regionala enheten för läkemedel har till uppdrag att utveckla och stödja hälso- och sjukvården med kunskap och tjänster som främjar en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och en optimal läkemedelshantering i Region Skåne.

  Arbetet inom Regionala enheten för läkemedel omfattar bland annat:

  • upprättande av rekommendationer
  • regionala riktlinjer
  • införande av nya läkemedel
  • läkemedelssäkerhetsarbete och
  • uppföljning av läkemedelsförskrivning

  Prognosarbete, stöd vid upphandlingar och ekonomisk uppföljning är också en viktig del i arbetet. Regionala enheten för läkemedel är en aktiv del i Region Skånes kunskapsstyrning.

  Inom Regionala enheten för läkemedel finns också Region Skånes sjukhusapoteksfunktion som har det övergripande ansvaret för Region Skånes läkemedelsförsörjning.

  Regionala enheten för läkemedel har också en aktiv del i utvecklingen av Skånes Digitala Vårdmiljö (SDV).

Samverkan med läkemedelsindustrin

Läkemedelsinformation och uppföljning

 • Informationsmaterial tas fram genom kritisk granskning av dokumentationen inom respektive terapiområde och utgångspunkten är ofta industrins egen marknadsföring. Materialet förankras i aktuellt LAG läkemedel (tidigare terapigrupper). Nedan ges exempel på aktuella ämnen.

  De olika ämnena tar olika lång tid i anspråk, så kontakta oss gärna för diskussion om lämpligt upplägg för just er enhet. Har du önskemål om andra ämnen, tveka inte att höra av dig. För bokning, se kontakt nedan.

  Våren 2023 erbjuder vi följande ämnen:

  • Skånelistan 2023 - förändringar och budskap 

   Exempel på övriga ämnen

  • Nyheter och förändringar och budskap från arbetsgrupperna
  • Aktuella läkemedelslistor – hur gör vi?
 • Vid frågor om läkemedelsuppföljning se kontakt nedan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.