LPO ögonsjukdomar

Lokalt programområde (LPO) för ögonsjukdomar.

LPO ögonsjukdomar ska arbeta för en god och likvärdig ögonsjukvård i hela regionen samt skapa samsyn inom professionen. Patientgrupper som det kan fokuseras på inom uppdraget är till exempel barn och skelning, glaukom, hereditära retinala sjukdomar, kirurgisk retina, kornea, lins, medicinsk retina, neurooftalmologi, plastik/orbita, ögononkologi och uvea. 

Kontaktuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.