LPO ögonsjukdomar

Lokalt programområde (LPO) för ögonsjukdomar.

LPO ögonsjukdomar ska arbeta för en god och likvärdig ögonsjukvård i hela regionen samt skapa samsyn inom professionen. Patientgrupper som det kan fokuseras på inom uppdraget är till exempel barn och skelning, glaukom, hereditära retinala sjukdomar, kirurgisk retina, kornea, lins, medicinsk retina, neurooftalmologi, plastik/orbita, ögononkologi och uvea. 

Kontaktuppgifter

Lokala arbetsgrupper (LAG)

  • LAG adult makuladegeneration

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!