Influensavaccination

Här hittar du samlad information om vaccination mot säsongsinfluensa.

Den 7 november startar årets influensavaccinationer i Skåne. Vaccinationen mot säsongsinfluensa behöver upprepas varje år eftersom skyddet av vaccinet minskar relativt snabbt samtidigt som de influensastammar som cirkulerar ändras över åren. 

Uppdraget att vaccinera personer som rekommenderas vaccination mot influensa ligger på Vårdval Vårdcentral. 

Aktuellt influensaläge

Grupper som rekommenderas vaccination

Följande riskgrupper löper ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom av influensa och bör därför erbjudas säsongsinfluensavaccin:

 • personer 65 år och äldre (fyller 65 år innevarande år)
 • gravida efter graviditetsvecka 12. För de gravida som har en
  ytterligare riskfaktor kan vaccination ske även före graviditetsvecka 13. 

Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

 • kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke
 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes mellitus typ 1 och 2
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive personer med Downs syndrom.

Övriga som rekommenderas vaccination

 • hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa

Med personal inom vård och omsorg avses personal inom Region Region Skåne samt kommunal vård- och omsorgspersonal. 

Andra grupper som särskilt kan beaktas för influensavaccination utöver definierade riskgrupper är personer med skörhet eller påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna i riskgruppslistan. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens men även skadligt alkohol- eller drogbruk.

Utförliga vaccinationsrekommendationer för influensa finns i Folkhälsomyndighetens dokument.

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper (folkhalsomyndigheten.se) 

Kostnad för patienter

Vaccination - Patientavgifter

Kostnad för medarbetare

För kommunalanställda med nära kontakt med patienter eller omsorgstagare kostar vaccination med Vaxigrip Tetra 150 SEK/dos. 

Hälsodeklarationer

På sidan Hälsodeklaration hittar du en hälsodeklaration som gäller vid enbart vaccination mot influensa samt en som gäller då vaccination mot influensa och covid-19 sker vid samma tillfälle. 

Hälsodeklaration influensavaccination

Beställa vaccin

På sidan Vaccinbeställningar hittar du information om årets upphandlade vaccin samt information om hur de beställer respektive vaccin. 

Vaccinbeställningar

Kombination av vacciner

På sidan Kombination av vacciner hittar du information om vad som gäller vaccination med flera vacciner samtidigt under höstens vaccinationskampanj. 

Kombination av vacciner

Affischer

Vaccinera dig mot covid-19 och influensa

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.