Epilepsilarm

Checklista medicinskt underlag för epilepsilarm.

Läkare med specialistkompetens inom neurologi, internmedicin eller habilitering, ansvarar för att bedöma om epilepsilarm är lämpligt ur ett medicinskt perspektiv för aktuell patient.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

  • Om epilepsilarm är lämpligt att förskriva ur ett medicinskt perspektiv, om inte, beskriv varför
  • Patientens längd och vikt
  • Hur epilepsianfallen yttrar sig och vilka symtom som förekommer: ljud, kräkning, svettning, fradga/saliv, urinavgång, stora/mindre skakningar och vilken kroppsdel som är involverad
  • Beskriv anfallets händelseförlopp
  • När på dygnet anfallet kommer, frekvens och duration

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.