Epilepsi

Checklista inför utprovning.

Journalanteckning

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

  • Målet med förskrivningen
  • Typ av botten, träribbor, metallribbor, resårmadrass eller skumgummimadrass
  • Typ av säng, enkel-, dubbel-, barn- eller vuxensäng
  • Typ av underrede, sockel eller ben
  • Om eluttag finns nära sängen
  • Vem/vilka som kommer att besvara epilepsilarmet
  • Vem/vilka som kommer att ansvara för finjusteringar av epilepsilarmet
  • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Journalanteckningen måste även kompletteras med

Medicinskt utlåtande, med checklista som underlag, från behandlande läkare med specialistkompetens inom neurologi, internmedicin eller habilitering. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.