Talflytshjälpmedel

Checklista inför rådgivning på KommSyn eller inför utprovning av talflytshjälpmedel.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Kommunikation och talflyt

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Målet med förskrivningen
 • Om patienten provat något hjälpmedel för talflyt tidigare
 • Var, i vilka situationer, hjälpmedlet är tänkt att användas
 • Vilka förväntningar patienten och för barn och ungdomar, även omgivningen, har på hjälpmedlet
 • Vem som tagit initiativ till utprovningen, till exempel patienten, anhörig.
 • Vem som kan ansvara för att ge patienten stöd i användandet av hjälpmedlet, till exempel anhörig, logoped, skola
 • Patientens öronstatus och om patienten har normal hörsel på båda öronen
 • Modersmål och flerspråkighet
 • Patientens mobilnummer
 • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.