Fjärrstyrd telefon

Checklista inför utprovning av fjärrstyrd telefon.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Kognitiv funktionsnivå, till exempel minne, uppmärksamhet, visuospatial funktion, koncentration, motivation, initiativ- och inlärningsförmåga
 • Motorisk förmåga, till exempel förflyttning inne, rörelseomfång/räckvidd, bålstabilitet, huvudkontroll, tonus, uthållighet, finmotorik och pekförmåga
 • Syn och hörsel, eventuell kontakt med syn- och/eller hörselverksamhet

I samma journalanteckning måste även framgå

 • målet med förskrivningen, till exempel ta mot telefonsamtal, ringa
  förprogrammerade nummer - ange antal, ringa även andra nummer
 • gäller behovet fast telefoni och/eller anpassning till mobil telefoni, om det är aktuellt med anpassning till mobiltelefon ange modell.
 • hur patienten gör idag för att svara och tala i telefon
 • vilka konsumentprodukter som patienten har provat/använt eller har
  erfarenhet av, till exempel stor enkel mobiltelefon, smart telefon, Skype och hur det fungerat
 • vem/vilka som kommer att ansvara för att ge patienten stöd i användandet och skötseln av den fjärrstyrda telefonen
 • beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till
  aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.