Samtalshjälpmedel

Checklista inför rådgivning och utprovning av samtalshjälpmedel.

Journalanteckningar

Skriv en samlad journalanteckning med stöd av punkterna nedan.

 • Kommunikationssätt, beskrivning av patientens nuvarande kommunikationssätt, förmåga att svara ja/nej samt erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation.
 • Röst- och talförmåga.
 • Språkförmåga, som språkförståelse, ordförråd, läs- och skrivförmåga, flerspråkighet.
 • Kognitiv funktionsnivå, som minne, uppmärksamhet, koncentration, initiativ- och inlärningsförmåga, motivation.
 • Motorisk funktion, finmotorik och pekförmåga. Om samtalshjälpmedlet ska samordnas med utprovning av alternativt styrsätt, ange datum för journalanteckning av behovsbedömning (enligt avsedd checklista) utförd av ansvarig arbetsterapeut.
 • Syn och hörsel, eventuell kontakt med syn- och/eller hörselverksamhet.
 • Hur aktuella och tidigare samtalshjälpmedel har fungerat.
 • Vilken erfarenhet patienten har av dator, surfplatta och smarttelefon.
 • Vilka förväntningar patienten och omgivningen har på hjälpmedlet.
 • Målet med eventuell förskrivning.
 • Vem som tagit initiativ till rådgivningen/utprovningen, till exempel patient, logoped, anhörig, skola eller annan.
 • Vem/vilka i patientens nätverk som kan ge stöd i användandet av hjälpmedlet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.