Samtalshjälpmedel

Checklista inför rådgivning och utprovning av samtalshjälpmedel.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Kognitiv funktionsnivå, till exempel minne, uppmärksamhet, visuospatial funktion, koncentration, initiativ- och inlärningsförmåga, motivation
 • Motorisk funktion, dokumentera motorisk funktion alternativt hänvisa till dokumentation av arbetsterapeuten till exempel rörelseomfång/räckvidd, bålstabilitet, huvudkontroll, tonus, uthållighet, finmotorik, pekförmåga
 • Syn och hörsel, eventuell kontakt med syn- och/eller hörselverksamhet
 • Språklig funktion, till exempel modersmål, flerspråkighet, språkförståelse, ordförråd, läs- och skrivförmåga
 • Kommunikationssätt, till exempel tal, ljud, ögonpekning, bilder/symboler (ange antal), talsyntes, gester, ansiktsuttryck/mimik, tecken, skriven text, förmåga uttrycka Ja/Nej

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Målet med eventuell förskrivning
 • Hur aktuella och tidigare samtalshjälpmedel har fungerat
 • Vilken datorerfarenhet patienten har
 • Var hjälpmedlet är tänkt att användas
 • Vilka funktioner behöver patienten i samtalsapparaten, exempelvis bildstöd, inspelningsfunktion, talsyntes, möjlighet att spara fraser, flera nivåer, storlek på tryckytor
 • Vilka förväntningar patienten och omgivningen har på hjälpmedlet
 • Vem som tagit initiativ till rådgivningen/utprovningen, till exempel skola, föräldrar, daglig verksamhet, logoped
 • Vem som kan ansvara för att ge patienten stöd i användandet av
  hjälpmedlet, till exempel skola, föräldrar, daglig verksamhet, logoped
 • Om patienten varit i kontakt med DUMLE/Datateket, när och om vad
 • Om samtalshjälpmedlet ska samordnas med utprovning av alternativt styrsätt, ange detta AO – nummer
 • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till
  aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.