Tidshjälpmedel

Checklista inför utprovning och förskrivning

Följande relevant information om patienten måste framgå i en samlad anteckning journalsystemet, beskriv både resurser och begränsningar:

 • Kognitiv funktionsnivå, t.ex. minne, uppmärksamhet, visuospatial
  funktion, koncentration, motivation, initiativ- och inlärningsförmåga
 • Motorisk funktion, t.ex. rörelseomfång/räckvidd, bålstabilitet,
  huvudkontroll, tonus, uthållighet, finmotorik och pekförmåga
 • Syn och hörsel, eventuell kontakt med syn- och/eller hörselverksamhet
 • Tidsuppfattning, tidsupplevelse/tidskänsla, tidsorientering/tidsbegrepp,
  objektiv tidsuppfattning, tidsplanering, dygnsrytm

I samma journalanteckning måste även framgå:

 • målet med förskrivningen
 • hur aktuella och tidigare kognitiva hjälpmedel fungerat
 • om patienten har tillgång till surfplatta och/eller smart telefon ange i så fall modell
 • om patienten använt/använder kalendern eller andra funktioner i en
  smartphone/surfplatta och hur detta fungerat
 • i vilka situationer/aktiviteter det är viktigt att patienten får hjälp med att hantera t.ex. tid, struktur och planering
 • om det gäller en digital almanacka, vilka funktioner behövs, t.ex. talsyntes, vibration, färg- och bildstöd, larm, inspelningsfunktion
 • vem/vilka som kommer att ansvara för att ge patienten stöd i användandet och skötseln av hjälpmedlet
 • beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till
  aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.