Alternativ telefoni

Checklista inför utprovning av alternativ telefoni.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Kognitiv funktionsnivå
 • Syn och hörsel, eventuell kontakt med syn- och/eller hörselverksamhet
 • Språklig funktion, till exempel språkförståelse, ordförråd, läs- och skrivförmåga, modersmål, flerspråkighet
 • Kommunikationssätt, till exempel tal, ljud, ögonpekning, gester, ansiktsuttryck/mimik, tecken, bilder/symboler, talande hjälpmedel, skriven text
 • Motorisk funktion, till exempel förflyttning inne, rörelseförmåga/räckvidd, bålstabilitet, huvudkontroll, tonus, uthållighet, finmotorik och pekförmåga

I samma journalanteckning måste även framgå:

 • Målet med förskrivningen
 • Hur telefoni fungerar idag
 • Till vilka patienten vill ringa, till exempel privata samtal, myndigheter, utlandssamtal
 • Hur ofta patienten har behov av att ringa
 • Vilken erfarenhet av surfplatta patienten har
 • Vem som tagit initiativ till utprovningen, till exempel skola, föräldrar, daglig verksamhet, logoped
 • Vem som kan ansvara för att ge patienten stöd i användandet av hjälpmedlet, till exempel skola, föräldrar, daglig verksamhet, logoped
 • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.