VUB-teamet

VUB är en förkortning av Vuxna med utvecklingsstörning och svåra problemskapande beteende.

Målgrupp

Målgruppen är nätverket runt vuxna, boende i Skåne, med utvecklingsstörning och svåra problemskapande beteenden.

VUB-teamet kan kontaktas i fall där insatser inom primärvård, psykiatri och vuxenhabilitering inte haft avsedd effekt. I kontakten förs dialog om hur VUB-teamet kan vara behjälpligt i ärendet.

Nätverket

De professionella och andra personer som patienten behöver för att kunna leva ett gott liv och vara delaktig i samhället utifrån sina förutsättningar.

Med svåra problemskapande beteenden avses exempelvis:

  • Upprepat beteende som leder till fysiska självskador, fysiska skador på andra och/eller omfattande, kostsamma eller farliga materiella skador.
  • Socialt exkluderande beteende, t ex hota eller skrämma andra, kladda med exkret, frambringa höga störande ljud, blottning med mera.
  • Svåra tvångsbeteenden.

VUB-teamet arbetar rådgivande till patientens nätverk och insatserna fokuserar på faktorer som främjar och vidmakthåller hälsa och välbefinnande.

VUB-teamets insatser kan, utifrån bedömning av VUB-teamet, till exempel bestå av:

  • Kartläggning av patientens nätverk och klargörande av olika aktörers roller och ansvar.
  • Utredning/bedömning, tillsammans med nätverket, av patientens hälsa, funktion, behov och nätverk.
  • Rekommendationer, baserat på utredningsresultat, till nätverket.

Hur tar man kontakt med VUB-teamet?

Vid ärendeförfrågan vänligen kontakta samordnare Anders Elmkvist,
0705-83 21 48 eller anders.elmkvist@skane.se

Behandlande läkare behåller behandlingsansvaret för patienten även när insatser från VUB-teamet aktualiseras.

Läkare som vill rådfråga angående patienter med utvecklingsstörning är välkomna att kontakta allmänläkare Gunnar Sandström eller psykiater Lena Nylander via e-post.

Habiliteringspersonal som vill rådfråga angående patienter med beteendeproblematik är välkomna att kontakta logoped Helene Ahnlund och psykolog Maria Larsson via e-post.

Mer information om VUB-teamet (pdf)

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter