VUB-teamet

VUB är en förkortning av Vuxna med utvecklingsstörning och svåra problemskapande beteende.

Målgrupp

Målgruppen är nätverket runt vuxna, boende i Skåne, med utvecklingsstörning och svåra problemskapande beteenden.

VUB-teamet kan kontaktas i fall där insatser inom primärvård, psykiatri och vuxenhabilitering inte haft avsedd effekt. I kontakten förs dialog om hur VUB-teamet kan vara behjälpligt i ärendet.

Nätverket

De professionella och andra personer som patienten behöver för att kunna leva ett gott liv och vara delaktig i samhället utifrån sina förutsättningar.

Med svåra problemskapande beteenden avses exempelvis:

  • Upprepat beteende som leder till fysiska självskador, fysiska skador på andra och/eller omfattande, kostsamma eller farliga materiella skador.
  • Socialt exkluderande beteende, t ex hota eller skrämma andra, kladda med exkret, frambringa höga störande ljud, blottning med mera.
  • Svåra tvångsbeteenden.

VUB-teamet arbetar rådgivande till patientens nätverk och insatserna fokuserar på faktorer som främjar och vidmakthåller hälsa och välbefinnande.

VUB-teamets insatser kan, utifrån bedömning av VUB-teamet, till exempel bestå av:

  • Kartläggning av patientens nätverk och klargörande av olika aktörers roller och ansvar.
  • Utredning/bedömning, tillsammans med nätverket, av patientens hälsa, funktion, behov och nätverk.
  • Rekommendationer, baserat på utredningsresultat, till nätverket.

Hur tar man kontakt med VUB-teamet?

Vid ärendeförfrågan vänligen kontakta samordnare Anders Elmkvist,
0705-83 21 48 eller anders.elmkvist@skane.se

Behandlande läkare behåller behandlingsansvaret för patienten även när insatser från VUB-teamet aktualiseras.

Läkare som vill rådfråga angående patienter med utvecklingsstörning är välkomna att kontakta allmänläkare Gunnar Sandström eller psykiater Lena Nylander via e-post.

Habiliteringspersonal som vill rådfråga angående patienter med beteendeproblematik är välkomna att kontakta logoped Helene Ahnlund och psykolog Maria Larsson via e-post.

Mer information om VUB-teamet (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!