Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är omfattande folkhälsoproblem med stora konsekvenser för den som drabbas men även för samhället i stort. Att leva ett liv fritt från våld är en grundläggande mänsklig rättighet.

Att bli utsatt för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld påverkar hälsan negativt, detta finns det starkt vetenskapligt stöd för. Det är därför viktigt att frågan om eventuell våldsutsatthet ställs i mötet med patienten, och att hälso- och sjukvården och tandvården vidtar lämpliga åtgärder.

Att identifiera och motverka våldsutsatthet i nära relationer är en viktig del i hälso- och sjukvårdens och tandvårdens uppdrag. Att främja en god hälsa på lika villkor är en del i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i tandvårdslagen (1985:125).

Enligt Region Skånes politiska riktlinjer och regionala vårdprogram ska all vårdverksamhet som finansieras av Region Skåne arbeta för att motverka våld i nära relationer genom att aktivt identifiera våldsutsatthet, vårda och stötta efter behov, dokumentera våldsutsattheten i journalen samt alltid anmäla till socialtjänsten vid oro för att barn far illa.

Kunskapsstöd

Kampanjsida: Våld i nära relationer

Här hittar du bland annat en kort sammanfattning av vårdprogrammets innehåll, information om Regions Skånes barnskyddsteam och affischen ”Känner du dig trygg hemma?” som kan användas i väntrum och liknande utrymmen där patienter rör sig.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.