Guide för implementering av vårdprogrammet våld i nära relationer

Syftet med implementeringsguiden är att bidra med verktyg och material för att stötta verksamheter att etablera nya rutiner, höja kunskapsnivån och systematiskt arbeta med vårdprogrammet.

Guiden bidrar också med hänvisning till ytterligare fördjupning i ämnet våld i nära relationer och lyfter goda exempel från olika verksamheter i Region Skåne. 

Exempel på vad kursen innehåller

  • Implementeringsguiden beskriver stegvis vad som behöver planeras och genomföras i verksamheten. 

  • Att implementera nya arbetssätt innebär att du som chef också går in i rollen som förändringsledare. I denna guide finns inspiration kring hur du bör agera som förändringsledare i de olika implementeringsstegen.

  • Du får också exempel på hur andra verksamheter har infört arbetssätt kring våld i nära relationer.

Målgrupp:

Chefer inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Starta utbildningen

Medarbetare i Region Skåne: Starta utbildningen i Utbildningsportalen

Användare utanför Region Skåne: Starta utbildningen