Guide för implementering av vårdprogrammet våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck

Implementeringsguiden innehåller verktyg och material som underlättar införandet av "Vårdprogrammet våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck".

Guiden bidrar också med hänvisning till ytterligare fördjupning i ämnet  och lyfter goda exempel från olika verksamheter i Region Skåne. 

Exempel på vad kursen innehåller

  • Implementeringsguiden beskriver stegvis vad som behöver planeras och genomföras i verksamheten.
  • Att implementera nya arbetssätt innebär att du som chef också går in i rollen som förändringsledare. I denna guide finns inspiration kring hur du bör agera som förändringsledare i de olika implementeringsstegen.
  • Du får också exempel på hur andra verksamheter har infört arbetssätt kring våld i nära relationer.

Målgrupp

Chefer inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Starta utbildningen

Anställd i Region Skåne

Extern användare