Guide för implementering av vårdprogrammet våld i nära relationer

Implementeringsguiden innehåller verktyg och material som underlättar införandet av "Vårdprogrammet våld i nära relationer".

Guiden bidrar också med hänvisning till ytterligare fördjupning i ämnet våld i nära relationer och lyfter goda exempel från olika verksamheter i Region Skåne. 

Exempel på vad kursen innehåller

  • Implementeringsguiden beskriver stegvis vad som behöver planeras och genomföras i verksamheten. 

  • Att implementera nya arbetssätt innebär att du som chef också går in i rollen som förändringsledare. I denna guide finns inspiration kring hur du bör agera som förändringsledare i de olika implementeringsstegen.

  • Du får också exempel på hur andra verksamheter har infört arbetssätt kring våld i nära relationer.

Målgrupp:

Chefer inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Starta utbildningen