Flödesschema med förslag på hur man kan fråga 

På KK Gyn har man tagit fram ett flödesschema med förslag på hur man kan ställa frågan om patienten utsatts för våld och vad man ska göra om svaret blir ja eller nej. Det schemat finns numera på varje expedition

Så fångas våldsutsatta kvinnor upp inom Kvinnosjukvården i Malmö

Arbeta systematiskt med våldsanteckningar 

När det gäller våldsanteckningar i hälso- och sjukvårdssystemen i Skåne sticker Rådstugans familjecentral i Landskrona ut. Det beror på deras systematiska arbete med att ställa frågor om våld i nära relationer och att dokumentera resultaten.

Om att arbeta rutinmässigt med att fånga upp våld i nära relationer - Rådstugans familjecentral i Landskrona

Varje enhet behöver ha en rutin: Ta hjälp av implementeringsguiden 

Att fånga upp våldsutsatta kan inte vara upp till den enskilde. Varje enhet behöver ha en rutin för hur man arbetar med frågan.

Hon vill få fler att våga ställa frågan: Känner du dig trygg hemma?Senast uppdaterad : 2023-07-07