Region Skånes vårdprogram mot våld i nära relationer - en uppföljning

Frågan om varför inte fler patienter får vård och stöd för våldsutsatthet, trots etablerade riktlinjer, har gett upphov till denna studie.

Sedan 2018 har många utbildningar, informationsutskick och andra initiativ genomförts för att nå ut med vårdprogrammet till Region Skånes verksamheter. Trots vårdens allt starkare arbete för en kunskapsstyrd vård och områdets gedigna riktlinjer är det enligt regionens data relativt få patienter som får vård för våld i nära relationer. Frågan tycks inte komma upp i patientmötet i en utsträckning som står i relation till våldets omfattning. 

För att vägleda fortsatt utveckling av området behövs ökad förståelse och kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar i förhållande till nuvarande riktlinjer och kunskapsstyrning, och i detta sammanhang utgör denna rapport en viktig pusselbit.

Studien finansierades av Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Dokument

  • Region Skånes vårdprogram mot våld i nära relationer - en uppföljning

    ( .pdf, 1,3 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.