Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett omfattande folkhälsoproblem. Det får stora konsekvenser för den som drabbas men även för samhället i stort. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att leva ett liv fritt från våld.

En viktig del i hälso- och sjukvårdens och tandvårdens uppdrag är att identifiera och motverka våldsutsatthet i nära relationer. Att främja en god hälsa på lika villkor är en del i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i tandvårdslagen (1985:125).

Vårdprogram i korthet

Vårdverksamhet som finansieras av Region Skåne ska arbeta för att motverka våld i nära relationer genom att:

  • Aktivt identifiera våldsutsatthet
  • Vårda och stötta efter behov
  • Dokumentera våldsutsattheten i journalen
  • Hänvisa vuxna 
  • Alltid anmäla till socialtjänsten vid oro för att barn far illa.

Kunskapsstöd

Barnskyddsteam: Konsultation och rådgivning

Barnskyddsteamen erbjuder rådgivning och stöd i handläggning vid misstanke om att barn far illa, vid frågor om barn som anhöriga, oro för väntat barn och våld i nära relationer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.