Beställ förbrukningsmaterial

Praktisk information om beställning av förbrukningsartiklar.
 • Uppdaterad 2022-03-04

  När du beställer transporthylsor, se uppdaterad information under din verksamhetsrubrik nedan.

  Laboratoriemedicin har uppdaterad information om vilka provtagningsrutiner och vilket provtagningsmateriel som gäller samt hur du packar materialet för transport.

  För dig som jobbar på provtagningsenheterna

  Vi återgår till normalt beställningsflöde, det vill säga att alla beställningar sker via Marknadsplatsen/Onemed.

  Provtagningsset

  Provtagningsset med artikelnummer 27556 beställs via Marknadsplatsen/OneMed. Setet, med nummer CP360, innehåller en nasofarynx-pinne och ett rör med transportmedium UTM.

  För dig som jobbar på sjukhus eller i Primärvården Skåne

  Vi återgår till normalt beställningsflöde, det vill säga att alla beställningar sker via Marknadsplatsen/Onemed.

  Provtagningsset

  Provtagningsset med artikelnummer 27556 beställs via Marknadsplatsen/OneMed. Setet, med nummer CP360, innehåller en nasofarynx-pinne och ett rör med transportmedium UTM.

  För dig som jobbar i en privat offentligt finansierad verksamhet

  Vi återgår till normalt beställningsflöde, det vill säga att alla beställningar sker via OneMed.

  Provtagningsset

  Provtagningsset med artikelnummer 1111789 beställs via OneMeds webshop. Setet, med nummer CP360, innehåller en nasofarynx-pinne och ett rör med transportmedium UTM.

 • Så beställer du

  Beställ i första hand skyddsutrustning och annat förbrukningsmaterial via ordinarie beställningskanal.

  Du som arbetar i Region Skåne

  Du som arbetar i privat offentligt finansierad verksamhet

  Skyddsprodukter i Marknadsplatsen och OneMed webbshop

  Ett antal skyddsprodukter från Region Skånes lager av kritiska skyddsprodukter kan nu beställas via Marknadsplatsen och OneMed webbshop.

  Om produkt saknas i ordinarie beställningskanal

  Region Skåne har under Covid-19 pandemin byggt upp ett lager med vissa skyddsprodukter. Om en produkt inte finns att beställa via ordinarie beställningskanal kan den finnas i Region Skåne lager.

  Så beställer du från Region Skåne lager

  Beställningarna ska bara avse skyddsprodukter som inte finns att beställa via den ordinarie beställningskanalen och som behövs i samband med covid-19 pandemin.

  Du som arbetar i Region Skåne

  Kontakta din förvaltnings ansvariga beställare och beställ enligt era rutiner (se ditt lokala intranät).

  Du som arbetar i privat offentligt finansierad verksamhet

  Fyll i beställningsmallen och mejla till funktionsbrevlådan som finns längst ner i mallen. Var noga med att fylla i alla uppgifter. Ofullständigt ifylld beställningsblankett returneras.

  Beställningar ska mejlas till Region Skåne måndagar eller torsdagar senast klockan 08.00. Artiklarna levereras senast två arbetsdagar efter lagd beställning.

  • Beställningar lagda på måndag levereras till verksamheten på onsdagar.
  • Beställningar lagda på torsdagar levereras till verksamheten på måndagar.

  Priset på produkter kan variera

  Produkter i Region Skåne lager debiteras enligt nuvarande marknadspriser och kan därför variera över tiden.

  Kritiska skyddsprodukter prioriteras vid brist

  Region Skåne har en funktion som koordinerar och prioriterar behovet av kritiska skyddsprodukter i relation till aktuellt vårdbehov och lagersaldo. Funktionen kallas för Styrtornet.

  Det yttersta ansvaret för medicinska prioriteringar i Styrtornet görs av den regionala beredskapsöverläkaren inom området Krisberedskap, säkerhet och miljöledning (KSM).

  Om någon skyddsutrustning tar akut slut på din avdelning kan en produkt i vissa fall ersättas med annan. Vårdhygien och Smittskydd har tagit fram detta dokument som kan innebära avsteg från ordinarie författning gällande Basal hygien i vård och omsorg  och gäller under begränsad tid.

  Prioritering vid akut brist på utrustning för basala hygienrutiner och personliga skyddsutrustning i samband med covid-19

  Automatisk justering av vissa produkter

  När du beställer Covid-19-specifika produkter i Raindance marknadsplats eller OneMed Webbshop kontrollerar systemet automatiskt beställningen. Det betyder att din beställning kan ändras så att du får färre produkter än de du beställt, eller att en produkt annulleras från beställningen. Syftet är att produkter som finns i begränsad mängd ska fördelas till fler istället för att de tar slut genom ett fåtal stora beställningar.

  Antigentester i Marknadsplatsen och OneMed webbshop

  28480 - Abbott Panbio Covid-19 AG Rapid test (41FK10).

  Antigentester/snabbtester för Covid-19 kan åter beställas via Marknadsplatsen/OneMed. Antal tester är begränsat till 25 tester per beställning.

  Verksamheter som har ett större behov av tester, till exempel sjukhusens akutmottagningar, kan beställa större volymer från sitt lokala beredskapslager.

 • Vid sök efter en speciell produkt

  Använd CTRL-F och skriv in ditt sökord i webbläsarens sökfält. Sökningen visar enbart resultat för den webbsida som visas.

  Information om leveransförseningar

  - om inget annat anges.


  2022-06-23
  Leveranser av thermoetikett 22557 påverkas efter en pappersstrejk i Finland. Var restriktiv med beställningar och bunkra inte.


  2022-06-23
  Beräknad leverans i slutet av juli (råvarubrist). Ersättare (utan FloSwitch) beräknas vecka 27. Ingen autoersättning. Ersättare levereras utan FloSwitch. Beställ separat på 18540.
  24605 - 2-lumen, 7FRx150 mm. Beställ på 24605-1 (+ 18540).
  15708 - 1-lumen, 5FRx150 mm. Beställ på 15708-1 (+ 18540).
  7031 - 1-lumen, 5FRx200 mm. Beställ på 7031-1 (+ 18540).


  CPAP neonatal Low Pressure MR-850 - fixeringsband M

  2022-06-22
  28858 - beräknad leverans vecka 27. Kan inte ersättas.


  Trakealkanyl utan kuff Crystal Clear

  2022-06-22
  15060 (4 mm) - beräknad leverans vecka 28.
  1620 (5,0 mm) - oklart leveransdatum.
  14823 (5,5 mm) - oklart leveransdatum.


  Endotrakealtub  utan kuff 2 mm Safety Clear

  2022-06-22
  21856 - beräknad leverans vecka 26.


  Endotrakealtub förformad Rüsch

  2022-06-22
  28515 (4,0 mm) - oklart leveransdatum. Beställ på 28515-1. Redan gjorda beställningar ersätts per automatik.
  28517 (5,0 mm) - oklart leveransdatum. Beställ på 28517-1. Redan gjorda beställningar ersätts per automatik.
  28518 (5,5 mm) - beräknad leverans vecka 34. Ersättare söks.


  Endotrakealtub extra mjuk Intube

  2022-06-21
  28795 (8,0 mm) - beräknad leverans vecka 27. Valbar ersättare 21861.


  Nästub Rüsch 1-lumen Ch30

  2022-06-22
  28291 - beräknad leverans vecka 25-26.


  Sugkateter rak 25 cm Ch12 vit ConvaTec

  2022-06-21
  28300 - oklart leveransdatum


  Gastrostomiportar i olika storlekar

  2022-06-21
  Leveransproblem av ett flertal av gastrostomiportarna i olika storlekar under resten av året. Befintliga och nya beställningar ersätts automatiskt med likvärdig vara.


  2022-06-21
  26990- beräknad leverans vecka 31 (råvarubrist). Kan inte ersättas.


  2022-06-21
  26932 - oklart leveransdatum. Valbar ersättare är 19465.


  Navelkateter Vygon 2-lumen, 5FR 40 cm

  2022-06-21
  27049 - beräknad leverans vecka 25.


  Kanyl till injektionsport Gripper Micro 20G x 25 mm

  2022-06-21
  27069 - beräknad leverans slutet av juli. Ersättare söks.


  Injektionskanyl utan sticksydd BD Microlance 3

  2022-06-20
  26950 - beräknad leverans vecka 25-26.


  Perifer venkateter utan port Introcan Safety 3

  2022-06-20
  26965 - 20Gx50 mm rosa. Beräknad leverans vecka 25-26.
  26964 - 24Gx19 mm, gul. Oklart leveransdatum. Valbar ersättare 21729 eller 25037.


  Tegaderm Foam Adhesive 8,8x8,8 cm

  2022-06-17
  18605 - oklart leveransdatum. Valbart alternativ är 18606 (Tegaderm Foam Adhesive 14x14 cm) eller 16751 (Allevyn Adhesive 7,5x7,5 cm).


  Fingerförband Singlefix

  2022-06-17
  18577 - oklart leveransdatum. Likvärdig ersättare saknas.


  EKG-elektrod för NEO DIN 22x22 mm med fast gel

  2022-06-15
  28549 - beräknad leverans vecka 34 (råvarubrist). Valbar ersättare är 28550


  Larynxmask Aura-i storlek 4

  2022-06-15
  25208 - beräknad leverans vecka 25.


  Larynxmask AuraFlex storlek 2

  2022-06-15
  21824 - beräknad leverans vecka 26.


  Separat backvenil till ansikts-/pocketmask PRO-Breathe

  2022-06-15
  28391 - separat backventil. Beräknad leverans vecka 31. Ersättare sökes.


  Endotrakealtub Curity 8 mm

  2022-06-15
  28233 - beräknad leverans vecka 28-29. Valbar ersättare är 21861.
  Autoersätts med 25989 med beräknad leverans vecka 27.


  Örontratt grå 5 mm

  2022-06-15
  1763 - beräknad leverans slutet av augusti. Beställ om möjligt annan storlek eller avvakta leverans.


  Operationskniv nr 12

  2022-06-13
  21052 - oklart leveransdatum. Gjorda beställningar läggs om till ersättningsprodukt. Nya beställningar görs på 22694-1.


  Slang Secur-Lok MIC-Key ENFit

  2022-06-13
  25880 - oklart leveransdatum. Gjorda beställningar läggs om till ersättningsprodukt. Nya beställningar görs på 25880-1.


  Undertryckspumpar PICO med tillhörande förband

  2022-06-10
  Pågående leveransproblem. Välj om möjligt alternativa produkter ur avtalat sortiment.


  Förband Allevyn Gentle och Allevyn Border

  2022-06-10
  Pågående leveransproblem. Välj alternativa produkter ur avtalat sortiment.


  Ortopediska förband från Essity

  2022-06-10
  Pågående leveransproblem. Välj när möjligt alternativa produkter ur avtalat sortiment.

  Produktkatalog ortopediska förband


  Autoklavkontroll, ångpenetrationstest Check Bowie-Dick Mini-Pack

  2022-06-03
  26665 (30-pack) - beräknad leverans mitten av juli. Valbar ersättare är 26911, Getinge Assured Adv Bowie-Dick Test (30-pack).


  Leveransstörning av remiss rutin/akut 1 (23024) och rutin/akut 2 (23025)

  2022-05-24, uppdaterad 2022-06-03


  Sårfilm Mepitel silikon med ram 10x12 cm

  2022-06-01
  24975 - oklart leveransdatum. Likvärdig ersättare saknas. Välj annan produkt i avtalat sortiment.


  Venkateterförband Tegaderm IV Advanced 10x12cm förstärkt

  2022-06-01
  27136 - beräknad leverans mitten av juni. Likvärdig ersättare saknas. Välj alternativ i avtalat sortiment.


  Debrideringsduk UCS

  2022-06-01
  26335 - beräknad leverans i mitten av augusti. Valbar ersättare är snarlika 25001 Debrisoft. 


  Knivblad Swann-Morton, storlek 10,11 och 15

  2022-06-01
  22692, 22693, 22102 - oklart leveransdatum. Valbar ersättare är 22692-1, 22693-1 och 22102-1. Redan gjorda beställningar ersätts inte automatiskt. Ny beställning måste göras.


  Kuvert C5 vitt med täckremsa - SKÅNE10

  2022-05-31
  26536 - beräknad leverans 14 juni.


  Rådgivande säkerhetsmeddelande för BD Plastipak 50 ml spruta med Luer-Lok spets, RS nummer 24647

  2022-05-31


  Leveransstörning av Philips defibrilleringselektroder till Heartstart

  2022-05-23
  27664 (3-pack) - ojämna och instabila leveranser. Beställ vid behov 27665 (5-pack). Mer information publiceras löpande.


  Leveransproblem kopieringspapper

  2022-05-20
  Det råder just nu leveransproblem på kopieringspapper. Beräknad leverans under andra veckan i juni.


  Operationskniv steril nr 10 engångs

  2022-05-20
  2169 - oklart leveransdatum. Gjorda beställninger ersätts automatiskt. Nya beställningar görs på 2169-1.


  Nytt avtal för speciallivsmedel och enteralt förbrukningsmaterial från den 1 juni 2022

  2022-05-16


  Diatermiplatta Valleylab neutralelektrod REM med ledande häftyta

  2022-05-10
  26323 -beräknad leverans i mitten av juli. Arbete pågår med att få fram ersättningsprodukt.


  Provtagningskit Aptima Multitest Swab Specimen kit

  2022-05-10
  24245 - oklart leveransdatum. Välj annat alternativ ur avtalat sortiment. Hållbarheten är förlängd från 12 månader till 18 månader.


  Svalgtuber från Intersurgical ändrar färg

  2022-05-05
  Färgändringen berör 21854 (storlek 3,5), 15383 (storlek 6,5), 25589 (storlek 7,0) och 15596 (storlek 9,0).


  Kontrollsystem för bukdukar – CMS/SafeSwab

  2022-05-05, 2022-06-23
  16853 - utgår tillfälligt ur sortimentet på grund av tillverkningsproblem.


  Steriliseringspåse MPACK papper/plast svetsbar

  2022-04-28
  26762- 250x500 mm. Oklart leveransdatum. Ersätts automatiskt med likvärdig produkt.


  Rådgivande säkerhetsmeddelande för Vingmed CVK set Arrow kit och set med introducernål

  2022-04-26


  Kapillärprovtagningsrör Microtainer med tillsats K2 EDTA

  2022-04-26
  6696 (13x75 mm 250-500 ul) – ersätts automatiskt med 6696-1 - UTAN rörförlängare. Vid behov av rörförlängare beställ på 28163.


  Indragning av BD kanyl Venflon Pro Safety 0,9x25mm 22G blå med port 

  2022-04-22


  Nagelfil med petkant

  2022-04-20
  1082 - beräknad leverans i slutet av juli. Likvärdig ersättare saknas. Valbar ersättare är 673, fotfil med petkant.


  Indragning av blodgasspruta PICO50 för arteriell provtagning

  2022-04-14


  Häfta Tensoplast väv elastisk 2,5 cm x 4,5 meter

  2022-04-14
  349 - oklart leveransdatum. Välj alternativ i avtalat sortiment, exempelvis 21713 eller 26157.


  Indragning av sugkatetrar med Unomedical/Vacutip inklusive Y-koppling och Mülly sugkatetrar med krona

  2022-04-13


  Brist på papper och plast påverkar leveranser och priser

  2022-04-06
  Bristen på papper och plast påverkar leveranser och priser på exempelvis kopieringspapper, toalettpapper, plastpåsar, bioplaster och vissa tryckta artiklar


  Skyddsoverall med huva Vita Verita

  2022-04-06
  27939 - oklart leveransdatum. Ersätts automatiskt med likvärdig overall. Skillnaden är att ersättningsprodukten har huva.


  Hållare med lueradapter BD Luer-lock

  2022-04-04

  BD har leveransproblem med 19529 och 26784


  Epiduralset Perifix 900 och 901

  2022-04-01
  Leveransstörning beräknad till och med juni. Beställ via din förvaltningsrepresentant.
  7193 - Perifix 900 (18G)
  18298 - Perifix 901 (18G med LOR spruta)


  Kompress gasväv 12-lager 10x20 cm osteril

  2022-04-01
  6665 - beräknad leverans vecka 15. Vid behov - välj annan storlek.

  Ögonstav Pro-Ophta nonwoven

  2022-04-01
  2679 - beräknad leverans vecka 14. Vid behov - välj 5012, ögonstav Pro-Ophta steril.

  Hudskydd Cavilon Advanced 0,7 ml

  2022-04-01
  29260 - oklart leveransdatum. Vid behov - välj 28452 (2,7 ml).


  Dermatoskopset HEINE iC1

  2022-04-01
  29231 - oklart leveransdatum på grund av komponentbrist. Likvärdig ersättare saknas.”


  Akupunkturnål Hegu Xeno utan införingshylsa, 0,30x50 mm

  2022-04-01
  21906 - oklart leveransdatum. Hänvisar till övrigt avtalat sortiment.


  Andningstränare PEP

  2022-03-29
  28351 - med T-stycke och ventil. Leveransstörning på grund av råvarubrist. Valbar ersättare är 21994-1. Ingen autoersättning.


  Materialbrist påverkar hela etikettbranschen

  2022-01-22

  Antigentester - snabbtester för Covid-19

  2022-03-21


  NPWT sårfilm Avelle med dyna 12x41 cm

  2022-03-11
  27471 - beräknad leverans 8 april. Välj annan storlek i avtalat sortiment.


  Barriärkräm Cavilon 28 g

  2022-03-11
  24949 - beräknad leverans i juni. Valbar erssättare är 24949-1 barriärkräm TENA. Ersättaren är snarlik och inte helt likvärdig originalartikeln.


  Skumförband Tegaderm Foam Adhesiv

  2022-02-21
  25000 - 6,9x6,9 cm. Oklart leveransdatum. Välj alterantivt förband ur avtalat sortiment.


  Fixationsförband Carefix

  2022-02-21
  24991 - medium, arm/hand, blå rand, hål för tumme. Oklart leveransdatum. Välj alterantivt förband ur avtalat sortiment.


  Fixationsförband pannband/öronband Carefix

  2022-02-21
  15456 - oklart leveransdatum. Ersättare saknas.


  Blodprovtagningsrör PST II, Litium-Heparin, ljusgrön kork

  2022-02-11
  15402 - oklart leveransdatum. Ersätts per automatik av 15402-1. Om även ersättningsprodukten restar – beställ rören via din förvaltnings ansvariga beställare.


  Utgått - skumförband Tegaderm Foam rulle 10x60 cm

  2022-02-11
  18603 - välj alternativ produkt i avtalat sortiment.


  Op duk gasväv rtgtråd evercare 5-pack

  2022-02-14, 2022-02-17
  27922 (45x70 cm). Ersätts automatiskt med likvärdig produkt.


  Perifer venkateter BD Nexiva med trevägskran 22Gx25 mm blå

  2022-02-03
  19157 - oklart leveransdatum. Valbar ersättare är 25039 BD Nexiva med Y-koppling.


  Leveransstörning trachealkanyl Portex Bivona silikon

  2022-02-03
  Leveransstörningarna beror på råvarubrist och beräknas pågå fram till sommaren men kan bli längre. Produkterna kommer levereras i enstaka exemplar efter tilldelning. Vid behov ta kontakt kan tas med leverantörens produktspecialist mikael.hed@smiths-medical.com för att få råd och rekommendationer.


  Brist på kopieringspapper

  2022-01-21
  Det råder stor råvarubrist vid pappersbruken och producenterna meddelar att det kan komma flera förseningar framöver.
  I dagsläget har vi brist på vissa av våra kopieringspapper.

  Berörda artiklar nu och framöver:
  29098 - A4 ohålat 80 g Multicopy 2500 ark
  29102 - A4 ohålat 100 g Multicopy 500 ark


  Fixeringsförband StatLock PICC Plus

  2022-01-20
  20791 - oklart leveransdatum. Redan gjorda beställningar ersätts automatiskt med 20790 StatLock Plus. Nya beställningar görs på 20790.


  Häfta papper Micropore beige 5,0 cmx9,1 meter

  2022-01-13
  21708 - beräknad leverans vecka 4. Hänvisar till Micropore vit 21711. Micropore vit.

  Sårfilm Opsite Flexifix 15 cm

  2022-01-13
  15454 - oklart leveransdatum. Hänvisar till Opsite Flexifix 12813 (10 cm) eller12812 (5 cm).


  Skumförband Biatain Silicon Border - tillfällig ersättare för Allevyn Gentle och Sitag Border

  2022-01-03, 2022-01-12
  29233-29241- Biatain Silicon Border är tillfälligt tillagd i sortimentet. Anledningen är stora leveransproblem på Allevyn Gentle och Sitag Border. När Allevyn Gentle eller Sitag Border restar finns möjlighet att beställa Biatain Silicon Border. Se mer i produktkatalogen på sidan 7.


  Bröstförband Carefix Bianca med vit öppning fram

  2021-12-10
  20827 - XXXL. Ersätts automatiskt med 20827-1, svart bröstförband.


  Kolförband utan spärr Actisorb Plus 25

  2021-10-21
  Oklart leveransdatum. Valbar ersättare är kolförband med spärr Zorflex (sidan 11 i produktkatalogen).
  16759 (6,5x9,5 cm), 16760 (10,5x10,5 cm) och 16761 (10,5x19 cm).


  Fixationsbinda glasfiber 

  2021-10-21, 2021-10-28
  Oklart leveransdatum. Välj annan färg.
  Delta-Lite Plus -  24730 (rosa) och 17339 (lila).
  Delta-Lite Conformab - 27181 (rosa), 27192 (gul), 27195 (lila).


  Blodpåseset Reveos

  2021-10-18
  26424 – På grund av nedstängning i fabrik kommer det tillfälligt att levereras en ersättningsprodukt. Ersättningen är samma som den avtalade fast tillverkad i annan fabrik. Ersättning sker automatiskt tills ordinarie produkt kan levereras igen.


  Bronkoskop för aView

  2021-10-15
  Produkterna beställs numera via leverantörens artikelnummer. Gamla beställningsnummer inom parantes.
  476001000 (28864), 477001000 (28865), 478001000 (28866)


  Stora leveransproblem av bomullsprodukter

  2021-10-08, 2021-11-25
  Leveransproblemen gäller lindor, kompresser och rundtorkar på grund av rådande logistik- och produktionsförhållande. Produkterna ersätts så snart likvärdig ersättare finns och i viss mån kan bomullsprodukter komma att ersättas med nonwoven produkter.


  Foliekompress ViTri sårdyna

  2021-10-06
  27347 - oklart leveransdatum. Ersätts automatiskt med Solvaline foliekompress. 


  Allevyn Non- Adhesive 20x20cm

  2021-09-22
  15488 - oklart leveransdatum. Välj annan likvärdig produkt i avtalat sortiment.


  Mepilex Border op 6x8cm

  25496 - oklart leveransdatum. Ersätts automatiskt med 25495 Mepilex Border op 9x10cm.


  Cavilon Advanced 4-pack

  2021-09-17
  28452 Cavilon Advanced 4-pack restar på obestämd tid. Finns ingen likvärdig ersättare.


  Blodgasspruta Safe PICO självfyllande med kort kanyl 1,5 ml

  2021-08-31
  19078 - fortsatta leveransstörningar på denna produkt gäller tills vidare. Denna produkt allokeras och för att säkerställa att tilldelad volym räcker, ska den beställas endast av dem som måste använda den. Övriga avtalade blodgassprutor har inga leveransstörningar. 


  Remiss Belastning Malmö

  2021-08-27
  18643 - beställ tillsvidare via inköpsuppdrag i Marknadsplatsen. Leverantörens artikelnummer 18643 och avtalsnummer 1800337. Minsta beställningsbara volym 100 st.


  Formaldehydlösningar från Bioreagens

  2021-07-12
  14315, 14316, 19259 och 25811 - Bioreagens har avvecklat sin verksamhet. OneMed levererar ut det som finns kvar i lager, därefter inga nya inleveranser.

  Ett nytt avtal är på plats inom kort. Till dess går det bra att beställa valfri formaldehydlösning via inköpsuppdrag i Marknadsplatsen.


  Remiss special 1

  2021-02-26, 2021-07-02
  23026 - stängd för beställning. Uppdelad i följande två remisser:
  23029 - Special Malmö.
  23030 - Special Lund.


  Hudstans KAI 2 mm röd med kolv

  2021-03-19
  28401 - oklart leveransdatum. Valbar ersättare är 28401-1 (utan kolv).


  Skumförband Tegaderm Foam 20x20 cm

  2021-03-19
  20784 - oklart leveransdatum. Välj annat snarlikt förband i avtalat sortiment.


  Global brist på pipettspetsar med filter

  2020-11-12
  Det är en extrem global brist på pipettspetsar med filter. Rekommendationen är att, om möjligt, genomföra arbetsmoment med pipettspets UTAN filter. 


  Så beställer eller skriver du informationsmaterial för 1177 Vårdguiden

  2020-10-30

 • Behöver du få en bättre överblick över nya och utgående produkter, vilken produkt som ersätter en annan eller hur många artiklar en förpackning innehåller? Då kan sortimentslistan hjälpa dig.

  Använd CTRL-B om du vill söka i excel-filen efter du öppnat den.

  I sortimentslistan hittar du produkter som kan beställas i Raindance marknadsplats för offentliga vårdgivare och OneMeds webbshop för privata vårdgivare. Listan uppdateras kontinuerligt.

 • 2022-05-31 Rådgivande säkerhetsmeddelande för BD Plastipak 50 ml spruta med Luer-Lok spets

  2022-05-16 Produktåterkallelse BD Connecta trevägskran och BD Nexiva with BD Connecta

  2022-04-26 Rådgivande säkerhetsmeddelande för Vingmed CVK set Arrow kit och set med introducernål

  2022-04-22 Indragning av BD kanyl Venflon Pro Safety 0,9x25mm 22G blå med port (två LOT-nummer)

  2022-04-14 Indragning av blodgasspruta PICO50 för arteriell provtagning

  2022-04-13 Indragning av sugkatetrar med Unomedical/Vacutip inklusive Y-koppling och Mülly sugkatetrar med krona

 • Du som är privat vårdgivare kan beställa förrådsartiklar via Region Skånes avtal. För att din verksamhet ska bli kund hos OneMed måste följande ansökningar skickas in:

  1. Ansökan om kundnummer (en ansökan för varje juridisk person och/eller fysisk placerad verksamhet)
  2. Ansökan om användarkonto (en ansökan för varje beställare)

  Kundnummer

  Blankett ansökan om kundnummer

  En blankett fylls i för varje juridisk person och/eller fysiskt placerad verksamhet som ska ha ett gemensamt kundnummer.

  Ansökan om Kundnummer - blankett (pdf)

  Fyll i information i alla fält och kom ihåg att blanketten skall vara undertecknad av behörig företrädare för din verksamhet.

  För att få faktura via e-post måste korrekt e-postadress anges till fakturamottagare längst ner i dokumentet.

  Vart jag skickar blanketten

  Blanketten scannas in och skickas via e-post till info.kundservice@onemed.com

  Utöver denna ansökan måste även ansökan om användarkonto skickas in för varje beställare.

  Användarkonto

  Ansökan om användarkonto

  Din verksamhet måste ha ett kundnummer hos OneMed innan ett användarkonto kan skapas.

  Blankett ansökan om användarkonto

  Du som är beställare fyller i blanketten för att få en personlig inloggning till OneMeds webbutik. (Inloggningen är personlig och kräver en unik e-postadress).

  Fyll i information i alla fält och kom ihåg att blanketten skall var undertecknad av behörig företrädare för din verksamhet.

  Vart jag skickar blanketten

  Blanketten scannas in och skickas via e-post till info.kundservice@onemed.com

  Vid frågor

  Har du frågor angående hur blanketterna ska fyllas i är du välkommen att kontakta OneMeds kundsupport på telefon 0770-11 11 15.

 • Offentliga vårdgivare

  Offentliga vårdgivare reklamerar i AvIC - Region Skånes IT-stöd för avvikelsehantering och förbättringsarbete.

  Privata vårdgivare

  Privata vårdgivare fyller i formuläret "Rapport om produktfel" vid felaktig produkt upphandlad av Koncernstab inköp och ekonomistyrning.

 • Offentliga vårdgivare:

  Du som offentlig vårdgivare hittar information om support och kontakt på intranätet.

  Privata vårdgivare:

  Du som privat vårdgivare kontaktar OneMed Sverige.

  OneMeds kundsupport
  Telefon: 031-706 30 50
  E-post: info.kundservice@onemed.com

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.